Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budżet i Podatki

Sejm nie zgodził się na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu budżetu na 2018 r.

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Sejm nie zgodził się w œrodę na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu budżetu na 2018 r. Wnioski o odrzucenie projektu budżetu złożyły podczas wtorkowej debaty w Sejmie PO i Nowoczesna.

Za odrzuceniem projektu budżetu w pierwszym czytaniu głosowało 167 posłów, 231 było przeciw, 27 posłów wstrzymało się od głosu.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński powiedział po głosowaniu, że teraz projekt budżetu na 2018 r. trafi do komisji finansów publicznych, a poszczególne częœci projektu rozpatrzš właœciwe komisje sejmowe.

Rzšd zakłada, że w 2018 r. deficyt nie przekroczy 41,5 mld zł, wzrost gospodarczy będzie na poziomie 3,8 proc., a œrednioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc.

Według projektu budżetu na 2018 r. dochody zaplanowano w wysokoœci 355,7 mld zł, a wydatki w wysokoœci 397,2 mld zł. W projekcie założono też deficyt sektora finansów publicznych w 2018 r. w wysokoœci 2,7 proc. PKB. Rzšd zakłada wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wzrost emerytur i rent w wysokoœci 6,3 proc., wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 5,9 proc. W tzw. budżecie œrodków europejskich na rok 2018 ustalono, że jego dochody wyniosš 64,8 mld zł, wydatki 80,2 mld zł, a deficyt 15,5 mld zł.

Po tym, jak dwa tygodnie temu rzšd przyjšł projekt budżetu na 2018 r. premier Beata Szydło oceniła, że jest on prorozwojowy, a jednoczeœnie ambitny i uwzględniajšcy programy prospołeczne. Szefowa rzšdu zaznaczyła, założenia ustawy budżetowej gwarantujš realizację Programu Rodzina 500 plus, programu Mieszkanie plus, darmowe leki dla seniorów, uwzględnia reformy edukacji i służby zdrowia oraz emerytalnš. Do tego - podkreœlała - budżet jest nastawiony na rozwój i inwestycje.

Z kolei wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podkreœlał, że choć budżet na przyszły rok jest trudny, to jednak "bardzo odpowiedzialny". Podkreœlił, że zastosowana reguła wydatkowa gwarantuje stabilnoœć finansów publicznych państwa. "Jest budżetem prorozwojowym gospodarczo, a przede wszystkim jest budżetem, który pomógł nam zbudować Polskę solidarnš, Polskę zasadniczo innš niż była parę lat temu" - mówił.

Morawiecki zaznaczył, że dzięki takiej konstrukcji budżetu na cele społeczne będzie można wydawać 75 miliardów złotych, podczas gdy jeszcze parę lat temu było to 19 miliardów złotych.

Wicepremier zwrócił uwagę, że kwota dochodów państwa wzrasta z 324 mld złotych na 355 mld zł, kwota wydatków samego budżetu państwa z 384 mld zł do 397 mld zł. Zaznaczył, że wydatki też sš w innych częœciach całego sektora finansów publicznych, więc łšczna kwota wszystkich wydatków jest - jego zdaniem - bezprecedensowa. "Ona wišże się przede wszystkim z dwukrotnš rewaloryzacjš emerytur oraz z obniżkš wieku emerytalnego, na co - między marcem tego roku, a końcem przyszłego roku - wydajemy około 20 miliardów złotych więcej. Łšczna kwota wydatków to 38,8 miliarda zł" - poinformował.

Morawiecki mówił też, że w budżecie znalazły się œrodki na zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego kraju. "Znaczšcy, skokowy wzrost zobaczycie państwo w wydatkach na politykę obronnš roku 2018. To też pozwoli nam bardzo mocno akcentować naszš pozycję w ramach NATO" - ocenił.

Podczas wtorkowej, blisko oœmiogodzinnej sejmowej debaty nad budżetem Morawiecki ocenił, że jest to budżet nie tylko dobry dla polskiego państwa, ale przede wszystkim bardzo dobry dla polskiego społeczeństwa.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL