Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budownictwo

#RZECZoBIZNESIE: Jacek Piechota: Ukraińcy ratujš polskie budownictwo

tv.rp.pl
Polscy pracodawcy bardzo pozytywnie oceniajš zatrudnionych Ukraińców – mówi Jacek Piechota, prezes Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Ostatnie badania pokazały, że œrednie miesięczne zarobki Ukraińców mieszkajšcych w Polsce to 2100 zł netto, a przeciętny czas pracy to aż 54 godz. tygodniowo.

- Ponad 90 proc. przedsiębiorców bardzo pozytywnie ocenia Ukraińskich pracowników, którzy myœlš o dłuższym zatrudnieniu – mówił Piechota. - To warunki wizowe, karta pobytu zmuszajš do tego, żeby to było krótsze zatrudnienie. Œrednie zatrudnienie Ukraińców to 5 miesięcy. Z punktu widzenia stabilnoœci rynku pracy nie jest to stan najlepszy – dodał.

Piechota zwrócił uwagę, że rejestrowanie oœwiadczeń, bardzo łatwo wydawanych przez pracodawców, następuje na poziomie urzędów powiatowych. - To powoduje, że nie ma scentralizowanej bazy. Wystarczyłoby tylko scentralizować te dane, aby móc zweryfikować prawdziwoœć oœwiadczeń. Na Ukrainie dzisiaj kwitnie czarny rynek oœwiadczeń. Oœwiadczenia sš fałszowane bo stanowiš podstawę do uzyskania wizy – tłumaczył goœć. - Problem rozwišzany mógłby być poprzez proste scentralizowanie systemu zarejestrowanych oœwiadczeń – dodał.

Jako najczęœciej wykonywane prace przez Ukraińców Piechota wymienił prace w gospodarstwach domowych. - Ukrainki pracujš w naszych domach – mówił. W przypadku mężczyzn sš to m. in. prace budowlane. - Polskie budownictwo nie dałoby rady sprostać zamówieniom – ocenił. - Prace budowlane, remontowe i rolnictwo. W dużej mierze prace sezonowe. Zatrudnienie w rolnictwie powoduje, że œrednia pracy jest tak krótka – wyjaœnił.

Polski biznes na Ukrainie

Wg goœcia Ukraina jest potencjalnie bardzo ciekawym rynkiem. - Tam z trudem i mozołem, ale dokonywane sš pewne reformy – mówił Piechota.

- Dobrze by było, żebyœmy wrócili do tradycji prezydenckich szczytów gospodarczych. Władza prezydenta na Ukrainie jest nieporównywalnie większa i te spotkania prezydentów zawsze służyły okreœleniu kierunków działań dla biznesu – tłumaczył.

Piechota zauważył, że w poprzednim układzie politycznym praktycznie nie funkcjonował rzšdowy program wsparcia polskiego eksportu na rynek ukraiński.

- Obecnie mamy przygotowany pakiet bardzo ciekawych projektów dla polskich przedsiębiorców i ukraińskich importerów – podsumował.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL