Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budowa i remont

Sprzedaż mieszkań. Firmy marzyły o takim popycie

Osiedle Aura Sky - widok z apartamentu
Materiały Inwestora
Czy padnie rekord sprzedaży nowych mieszkań? Deweloperzy uważajš, że teraz znajdš klientów na więcej lokali niż rok temu.

Z wyliczeń deweloperów wynika, że w tym roku pobity zostanie zeszłoroczny rekord sprzedaży lokali. O ile lepsze będš wyniki od ubiegłorocznych? Oto wyniki sondy Dompress.pl:

Michał Sapota, prezes zarzšdu Murapol SA:

- Grupa Murapol zakłada sprzedaż 3 tys. mieszkań w bieżšcym roku, co oznacza wzrost o 25 proc. w porównaniu do minionego roku, kiedy zakontraktowaliœmy 2,4 tys. lokali mieszkalnych. Prognozowany na ten rok plan sprzedażowy jest rekordowy, nie tylko dla Grupy Murapol, ale również w skali całej branży deweloperskiej w Polsce, ponieważ dotychczas żadna firma nie osišgnęła sprzedaży rocznej na takim poziomie.

Mirosław Kujawski, członek zarzšdu LC Corp SA:

- Rok 2015 spółka zamknęła wynikiem 2072 sprzedanych lokali, w tym roku również planujemy sprzedaż około 2000 mieszkań, co zapewni nam miejsce wœród największych spółek deweloperskich w Polsce.

Osišgnięcie tego wyniku jest możliwe dzięki sukcesywnie powiększanemu bankowi ziemi oraz uzupełnianiu oferty o nowe inwestycje. Tylko w tym roku do sprzedaży wprowadziliœmy około 2500 mieszkań w 11 różnych lokalizacjach. Co istotne, znacznie poszerzyliœmy ofertę na rynku warszawskim i trójmiejskim. Prężnie działamy obecnie w czterech miastach Polski.

Wioletta Kleniewska, dyrektor marketingu i sprzedaży w Polnord SA:

- 2016 rok to dobry dla branży czas, w którym niewštpliwie sprzyjały nam warunki ekonomiczne. Pomimo kilku zmian, które potencjalnie mogš zmienić obraz rynku mieszkaniowego, nadal przeważały pozytywne sygnały płynšce m.in. z rynku pracy i rynku finansowego. Polnord dołożył starań, by wykorzystać ten okres jak najlepiej, przeprowadzajšc jednoczeœnie konieczne w grupie zmiany. Po trzech kwartałach br. odnotowaliœmy wzrost zysku operacyjnego i netto, a marża brutto ze sprzedaży zwiększyła się do 29 proc. (z ok. 20 proc. rok wczeœniej).

Andrzej Przybek, dyrektor sprzedaży Grupy Kapitałowej Euro Styl:

- Wiemy już, że ten rok będzie dla nas rekordowy pod względem sprzedanych mieszkań. Tegoroczny wynik jest o około 15 procent lepszy niż rezultat uzyskany w 2015 roku.

Od poczštku roku sprzedaliœmy 612 mieszkania (według danych z poczštku grudnia), a w ubiegłym roku nabywców znalazły 534 mieszkania.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest:

- Istnieje duża szansa, że w tym roku Home Invest pobije ubiegłoroczny rekord sprzedaży mieszkań. Wynik będzie porównywalny do tego w roku minionym, ale liczymy że uda się nam sprzedać więcej lokali. Do połowy grudnia br. sprzedaliœmy 200 mieszkań, a w 2015 roku do nabywców trafiło 208 lokali.

Małgorzata Ostrowska, członek zarzšdu oraz dyrektor pionu marketingu i sprzedaży w J.W. Construction Holding SA:

- Spółka J.W. Construction zamknęła rok 2015 wynikiem 1569 sprzedanych mieszkań. W tym roku naszym zamierzeniem było utrzymanie sprzedaży na podobnym poziomie i wszystko wskazuje na to, że plan zostanie dotrzymany.

Krzysztof Foder, dyrektor ds. sprzedaży Bouygues Immobilier Polska:

- To był absolutnie rekordowy rok. W 2016 roku sprzedaliœmy 1100 mieszkań, czyli o około 30 proc. więcej niż rok wczeœniej. To wynik skumulowany dla Warszawy, Wrocławia i Poznania. Warto zauważyć, że był to rekordowy czas również dla całego kraju.

Analizujšc wyniki deweloperów na największych rynkach: warszawskim, krakowskim, wrocławski, poznańskim, trójmiejskim katowickim, łódzkim - sprzedaż powinna wynieœć łšcznie przynajmniej 58 tys. lokali. W rekordowym 2006 roku sprzedało się 57,9 tys. mieszkań.

Tomasz Sujak, członek zarzšdu Archicom SA:

- Rok 2016 jest dla nas bardzo udany, osišgnęliœmy najlepszy wynik sprzedaży w naszej historii i już w sierpniu pobiliœmy rekord z poprzedniego roku, kiedy sprzedaliœmy 611 mieszkań.

W listopadzie przekroczyliœmy też pierwotny cel na ten rok, który zakładał sprzedaż 800 mieszkań i zgodnie z zapowiedziami do końca grudnia planujemy przekroczenie tego poziomu o około 100 mieszkań. Jeœli chodzi o przekazania to podpisaliœmy 490 aktów notarialnych i oczekujemy, że do nabywców trafi w tym roku ponad 800 mieszkań.

Mirosław Bednarek, prezes zarzšdu Matexi Polska:

- Patrzšc na nasze wyniki w kontekœcie całego roku, własny rekord sprzedaży udało nam się pobić już po trzecim kwartale. Aktualnie staramy się jeszcze poprawić ten wynik.

Bioršc pod uwagę sprzedaż grudniowš, myœlę że ostatecznie zatrzymamy się nieco poniżej granicy 500 mieszkań sprzedanych w cišgu dwunastu miesięcy br.

Adrian Potoczek, dyrektor sprzedaży w Wawel Service:

- 2015 rok zamknęliœmy sprzedażš 305 mieszkań. W tym roku sprzedamy o 50 proc. mieszkań więcej.

Yael Rothschild, prokurent Mill-Yon Gdańsk:

- Uwzględniajšc szacunkowe dane za grudzień, rok 2016 zakończymy wynikiem ponad 250 sprzedanych mieszkań. To łšczne dane dla czterech inwestycji: Aura Park Wilanów, Aura Sky Gocław, Aura Garden Białołęka i Aura Gdańsk na gdańskiej Wyspie Spichrzów.

Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic:

- Rekord sprzedaży miesięcznej pobiliœmy w tym roku z dwóch inwestycjach. Zarówno z przypadku inwestycji Hubertus, zlokalizowanej w Warszawie przy Obrzeżnej, jak i gdańskiego Wolnego Miasta, rok 2016 zamkniemy rekordowš sprzedażš rocznš.

Dla inwestycji w Gdańsku będzie to wynik przekraczajšcy dwukrotnie ubiegłoroczny rezultat sprzedaży.

Przemysław Bednarczyk, wiceprezes zarzšdu Waryński SA Grupa Holdingowa:

- W warszawskich inwestycjach Stacja Kazimierz i Miasto Wola odnotujemy w tym roku rekordowe wyniki sprzedaży. W ubiegłym roku sprzedaliœmy łšcznie 335 mieszkań. W roku bieżšcym (według stanu na koniec listopada) w naszych projektach nabywców znalazło 376 mieszkań. Prognozujemy, że w ostatnich dniach roku jeszcze kilkanaœcie lokali zostanie sprzedanych.

Warto pamiętać, że liczba sprzedanych mieszkań bezpoœrednio uzależniona jest od dostępnej w danym okresie oferty. Najważniejszym wskaŸnikiem, potwierdzajšcym popularnoœć projektu jest zakończenie sprzedaży mieszkań w momencie oddania inwestycji.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL