Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budowa i remont

Mocny start Mieszkania+

Uczestnicy debaty wskazywali, że w Polsce potrzeba mieszkań na wynajem o niskim czynszu.
materiały prasowe
Krajowy Zasób Nieruchomoœci podpisał już umowy na budowę 6 tys. lokali.

Zrealizujemy program mieszkaniowy Mieszkanie+. Musimy go zrealizować. Musimy stworzyć warunki, szczególnie dla młodych Polaków i młodych rodzin, żeby nie szukali przyszłoœci poza granicami kraju – mówił Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa podczas konferencji „Mieszkanie+ dziœ i jutro".

Jak akcentował, czas zerwać z myœleniem, że mieszkania trzeba mieć na własnoœć. Pomóc odczarować to myœlenie ma właœnie program Mieszkanie+.

Duże zainteresowanie

Podczas konferencji podsumowano dotychczasowe działania i podpisane porozumienia z samorzšdami dotyczšce budowy mieszkań w ramach rzšdowego programu. A te zakładajš powstanie 6 tysięcy mieszkań zlokalizowanych w budynkach rozsianych po całym kraju. To dużo, jeœli weŸmie się pod uwagę, że ustawa, na podstawie której działa program, obowišzuje dopiero kilka miesięcy.

Mieszkanie+ to sztandarowy, po 500+, program rzšdu. Składa się z dwóch częœci: komercyjnej, realizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomoœci, oraz właœciwej, realizowanej przez Krajowy Zasób Nieruchomoœci (ta zakłada powstanie mieszkań, które będzie można wynajmować po czynszu regulowanym bšdŸ też wynajmować i dochodzić do ich własnoœci).

Realizacja programu przez BGKN idzie sprawniej – to on bowiem prowadził pilotaż rozwišzań zawartych w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomoœci. – W budowie sš już 1303 mieszkania. Budowę 15 tysięcy mieszkań zakładajš natomiast kolejne projekty – mówił Tomasz Żuchowski, wiceminister infrastruktury oraz pełnomocnik rzšdu ds. budowy mieszkań w zakresie KZN.

Tylko uzbrojone tereny

Podczas konferencji „Mieszkanie+ dziœ i jutro" Żuchowski przedstawił szczegółowe założenia programu. Zaznaczał m.in., że w jego ramach powstanš nie tylko obiekty wielorodzinne, ale i domy. Każda osoba czy podmiot, który zdecyduje się budować mieszkania w ramach programu, zakupi grunt już przygotowany infrastrukturalnie za 15 proc. wartoœci. Resztę ma spłacać w ratach.

Obiekty powstawać będę na obszarach, które sš w stanie przyjšć nowych mieszkańców. – Jeżeli na danym terenie nie będzie szkoły czy przedszkola, wybudujemy je – deklarował wiceminister. Jak zapewnił, program pomoże osobom, które żyjš w warunkach substandardowych. Według szacunków resortu jest ich aż 5,3 mln.

W jakim systemie będš powstawać obiekty budowane w ramach rzšdowej inicjatywy i czy da się zaprojektować ładne budynki w cenie 2 tys. za metr kwadratowy? O tym m.in. dyskutowano podczas debaty, która odbyła się na zakończenie konferencji.

– Projektujšc obiekty, należy brać pod uwagę kontekst miejsca. Nie można przyjšć, że dobrze zaprojektowany dom będzie pasował w każdym miejscu w kraju – mówił architekt Ryszard Grudna, prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP.

Mieszkania+ wznoszone będš raczej w formule tradycyjnej. Jak zwracali uwagę przedstawiciele œrodowiska deweloperskiego, budowa z prefabrykatów jest zbyt droga.

Patronat medialny nad wydarzeniem objšł dziennik „Rzeczpospolita".

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: anna.krzyzanowska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL