Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Brexit

Zgoda UE-27 na przygotowania do drugiej fazy negocjacji w sprawie Brexitu

AFP
Przywódcy 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej dali zielone œwiatło na rozpoczęcie wewnętrznych, unijnych przygotowań do drugiej fazy negocjacji dotyczšcych wyjœcia Wielkiej Brytanii z UE.

"Wnioski dotyczšce Brexitu przyjęte. Liderzy dajš zielone œwiatło na wewnętrzne przygotowania do drugiej fazy" - napisał na Twitterze szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

Poczštkowo trwajšcy w pištek szczyt UE miał otworzyć drogę do rozpoczęcia rozmów na temat przyszłych relacji unijno-brytyjskich, ale z powodu niewystarczajšcego postępu m.in. w sprawie rozliczenia finansowego sprawa została przełożona.

Według dyplomatów przyjęcie wniosków w sprawie poczštku wewnętrznych przygotowań do drugiej fazy rozmów z Londynem odbyło się praktycznie bez żadnej dyskusji. Punkt ten miał zajšć mniej niż dwie minuty. PóŸniej jednak przywódcy przeszli do ogólnej dyskusji na temat Brexitu.

Liderzy unijnej "27" zwrócili się o rozpoczęcie "wewnętrznych przygotowań" do negocjacji o przyszłych stosunkach między UE a Wielkš Brytaniš. Z zadowoleniem przyjęli postęp w kwestiach dotyczšcych praw obywateli oraz granicy między Irlandiš i Irlandiš Północnš, wskazujšc jednoczeœnie, że konieczne sš dalsze rozmowy na te dwa tematy.

Unijni przywódcy zwrócili jednoczeœnie uwagę, że choć Wielka Brytania zapowiedziała honorowanie swoich zobowišzań finansowych wobec UE, to nie zostało to jeszcze przełożone na konkrety.

Choć szefowie państw i rzšdów starali się tworzyć dobrš atmosferę wokół rozmów na szczycie, to nie zabrakło też wypowiedzi, które wprost wskazujš na koniecznoœć ustępstw w sprawach finansowych ze strony Londynu. Premier Holandii Mark Rutte podkreœlał jeszcze w czwartek, że premier Wielkiej Brytanii Theresa May musi wyjaœnić swoje stanowisko w sprawie realizacji zobowišzań. Wskazywał, że chodzi głównie o pienišdze, ale także o sprawy obywateli i kwestie granicy między Irlandiš i Irlandiš Płn.

Bruksela chce, by Londyn łożył do unijnej kasy aż do zamknięcia obecnego, wieloletniego budżetu (w praktyce do końca 2023 roku), tymczasem negocjatorzy Wielkiej Brytanii mówili o końcu zobowišzań w 2020 roku.

We wnioskach zapisano, że Rada Europejska w grudniu ponownie oceni postęp w negocjacjach. Wówczas na kolejnym szczycie UE liderzy państw unijnych majš ustalić, czy postęp jest wystarczajšcy, by przejœć do drugiej fazy rozmów o przyszłych relacjach unijno-brytyjskich, w tym o stosunkach handlowych, na czym szczególnie zależy Londynowi.

Jeœli tak się stanie, Rada Europejska przyjmie wytyczne w tej sprawie, które będš dotyczyły też porozumienia przejœciowego, jakie może wejœć w życie tuż po Brexicie; w praktyce wytyczne będš kolejnym bšdŸ odnowionym mandatem na negocjacje dla Komisji Europejskiej.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL