Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Brexit

Juncker o rachunku Wielkiej Brytanii wobec UE: "będš musieli zapłacić"

AFP
Brexit zajmie więcej czasu, niż poczštkowo sšdziliœmy - powiedział szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Powtórzył, że Wielka Brytania będzie musiała wypełnić zobowišzania finansowe wobec UE. "Będš musieli zapłacić" - powiedział dosadnie.

Powtórzył też prezentowane już wczeœniej wielokrotnie stanowisko Brukseli, że Wielka Brytania musi zadeklarować, iż wypełni swoje zobowišzania finansowe wobec UE, zanim będš mogły rozpoczšć się rozmowy na temat przyszłego partnerstwa.

- Będš musieli zapłacić. (...) Ale nie będš to sumy niemożliwe. Nie kieruje mnš chęć zemsty. Nie czuję nienawiœci do Brytyjczyków - powiedział Juncker na spotkaniu ze studentami w Luksemburgu.

Podkreœlił, że przez to, iż cišgle nie można zakończyć rozmów w sprawie kwestii finansowych, na paŸdziernikowym szczycie UE w Brukseli nie może paœć deklaracja, że czas przejœć do drugiej fazy negocjacji. - Brytyjczycy odkrywajš, tak samo jak my, codziennie nowe problemy. Dlatego ten proces (Brexit) potrwa dłużej niż poczštkowo sšdziliœmy - zaznaczył.

Główni negocjatorzy obydwu stron, Michel Barnier i David Davis, oœwiadczyli w czwartek, że zamierzony postęp w rozmowach na temat wyjœcia Wielkiej Brytanii z UE nie został osišgnięty. Sfinalizowanie pierwszej fazy negocjacji przesunięto tym samym na grudzień.

Stronom jak dotšd udało się uzgodnić jedynie niektóre kwestie zwišzane z prawami obywateli i uregulowaniem granicy irlandzkiej, natomiast negocjacje co do rozliczeń finansowych pozostajš w impasie. - To bardzo niepokojšca wiadomoœć dla tysięcy przedsięwzięć w całej Europie i dla tych, którzy uczestniczš w ich finansowaniu - powiedział Barnier.

Zdaniem Davisa propozycje przedłożone w cišgu kilku ostatnich dni przez stronę brytyjskš posuwajš naprzód rozstrzygnięcia w sprawach praw obywateli. Wielka Brytania zamierza bowiem stworzyć całkowicie nowy, usprawniony system rejestracji dla obywateli UE pracujšcych na Wyspach.

W pištek ambasadorowie państw unijnych, którzy spotykajš się, by przygotować przyszłotygodniowy szczyt szefów państw i rzšdów, majš jednak do omówienia nie tylko efekt tych rozmów. Przewodniczšcy Rady Europejskiej Donald Tusk przygotował bowiem projekt wniosków końcowych na szczyt, w których liderzy unijnej „27” zwracajš się o rozpoczęcie „wewnętrznych przygotowań” do negocjacji o przyszłych stosunkach między UE a Wielkš Brytaniš.

Projekt dokumentu z zadowoleniem przyjmuje postęp w kwestiach dotyczšcych praw obywateli oraz granicy między Irlandiš i Irlandiš Północnš, wskazujšc jednoczeœnie, że konieczne sš dalsze rozmowy na te dwa tematy. Tusk proponuje, by unijni przywódcy zwrócili uwagę, że choć Wielka Brytania zapowiedziała honorowanie swoich zobowišzań finansowych wobec UE, to nie przełożyło się to jeszcze na konkrety.

Kwestie finansowe wydajš się obecnie największym problemem w pertraktacjach. UE chce, by Londyn łożył do unijnej kasy aż do zamknięcia obecnego, wieloletniego budżetu (w praktyce do końca 2023 roku), tymczasem negocjatorzy Wielkiej Brytanii mówili o końcu zobowišzań w 2020 roku.

Pierwszy etap rozmów przewidywał zawarcie porozumienia w kwestii praw obywateli UE na Wyspach i brytyjskich w UE, granicy irlandzkiej oraz wzajemnych rozliczeń finansowych. Przyjęcie ustaleń w tych kwestiach przez kraje "27" oznaczałoby zgodę na przejœcie do kolejnej fazy, czyli rokowań na temat przyszłych stosunków gospodarczych i handlowych.

Wielka Brytania zdecydowała o wyjœciu z UE w referendum 23 czerwca 2016 roku. Rozmowy o warunkach wyjœcia rozpoczęły się 29 marca. Ich przebieg był od samego poczštku naznaczony brakiem zgody zarówno co do treœci, jak i trybu, w jakim majš się odbywać

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL