Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Brexit

Brexit: Druga porażka brytyjskiej premier

AFP
Brytyjska Izba Lordów przyjęła we wtorek wieczorem poprawkę do ustawy upoważniajšcej premier Theresę May do rozpoczęcia procesu wyjœcia z Unii Europejskiej, która zakłada wymóg uzyskania zgody obu izb parlamentu na ostateczne warunki opuszczenia wspólnoty.

Pomimo krytyki ze strony przedstawicieli rzšdu zgłoszona przez Partię Pracy poprawka uzyskała poparcie 366 lordów przy zaledwie 268 przeciw. Ze względu na liczbę oddanych głosów - 634 - było to zdaniem częœci historyków i komentatorów prawdopodobnie największe głosowanie w historii Izby Lordów.

Wœród tych, którzy poparli zapisanie w ustawie przyszłego prawa weta, było także 13 członków Partii Konserwatywnej, w tym były wicepremier w rzšdzie Johna Majora w latach 90. lord Michael Heseltine. Jak przekonywał, parlament musi być "kustoszem suwerennoœci narodu" i ostateczna decyzja nie powinna być pozostawiona tylko gabinetowi Theresy May.

Wynik wtorkowego głosowania to druga porażka premier May w trakcie procedury legislacyjnej, która została uruchomiona po uznaniu przez Sšd Najwyższy w styczniu, że do rozpoczęcia formalnych negocjacji niezbędna jest zgoda obu izb parlamentu. W ubiegłym tygodniu lordowie przegłosowali również poprawkę, która zakładała zagwarantowanie praw obywateli Wspólnoty mieszkajšcych w Wielkiej Brytanii.

Decyzja o przyjęciu obu poprawek przez Izbę Lordów nie jest jednak ostateczna.

Minister ds. wyjœcia z Unii Europejskiej David Davies napisał po wtorkowym głosowaniu w oœwiadczeniu, że "staje się jasne, że niektórzy w Izbie Lordów próbujš powstrzymać proces (Brexitu - PAP) i jest intencjš rzšdu, aby zapewnić, że do tego nie dojdzie". "Będziemy chcieli odrzucić te poprawki w Izbie Gmin" - zapowiedział.

Gdyby ten scenariusz się spełnił, rozpocznie się tzw. ping pong instytucjonalny pomiędzy obiema izbami brytyjskiego parlamentu, który będzie trwał do momentu, aż ustalona zostanie jedna, ostateczna wersja tekstu, którš przyjmš zarówno posłowie, jak i lordowie. Według nieoficjalnych wiadomoœci rzšd będzie oczekiwał, że niepochodzšcy z wyborów powszechnych lordowie ustšpiš bezpoœrednio wybieranej Izbie Gmin.

Premier Theresa May wielokrotnie podkreœlała, że jej intencjš jest rozpoczęcie procesu wyjœcia z Unii Europejskiej i wysłanie formalnej notyfikacji w tej sprawie przed końcem marca br. We wtorek wieczorem rzecznik rzšdu podkreœlił w rozmowie z PAP, że wynik głosowania w Izbie Lordów nie zmienia tych planów.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL