Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Blogi

Nierychliwy UOKiK, zniecierpliwione firmy

Fotorzepa/Krzysztof Skłodowski
Firmy muszš zgłosić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów transakcje przejęcia innego przedsiębiorstwa, jeœli ich łšczny obrót na œwiecie przekracza 1 mld euro. W Polsce próg obrotów, powyżej którego transakcja musi być zgłoszona, wynosi 50 mln euro.

Zgodnie ze znowelizowanš ustawš o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie jest dwuetapowe. Pierwszy etap trwa do miesišca, ale w sprawach szczególnie skomplikowanych, w których istnieje prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji lub wymagajšcych badania rynku, postępowanie może trwać dłużej.

Budzi to wštpliwoœci firm, ponieważ czasami proces faktycznie zajmuje masę czasu, trzymajšc w niepewnoœci prywatne firmy i zamrażajšc na długo ich plany rozwojowe czy inwestycje.

W paŸdzierniku 2016 r. UPC zawarło umowę na przejęcie konkurencyjnej firmy Multimedia Polska. UOKiK jeszcze nie wydał w tej sprawie decyzji. Bardzo długo analizowane były też ostatnie transakcje na rynku handlu detalicznego, np. zakup przez Auchan sklepów sieci Real czy przejęcie przez Eurocash kontroli nad spółkš Eko Holding. Ostatecznie urzšd uzależnił sfinalizowanie...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL