Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Tak polonizuje biurokracja

Bloomberg
Oskar Lange, jeden z najważniejszych ekonomistów epoki słusznie minionej, w wydanej w 1936 r. ksišżce „O ekonomicznej teorii socjalizmu" wyjaœniał, że nacjonalizacja to ustanowienie „centralnego władztwa nad œrodkami produkcji i procesami wytwórczymi", ale z pełnym uspołecznieniem będziemy mieć do czynienia dopiero wtedy, gdy owo „centralne władztwo" będzie „użytkowaniem œrodków produkcji pod kontrolš i w interesie szerokich mas ludnoœci".
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL