Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Blogi

Dla rodzinnych firm i przedsiębiorczych menedżerów

Anita Błaszczak
Fotorzepa/Waldemar Kompała
Co łšczy alkoholowš spółkę Jantoń z producentem wyrobów gumowych Stomilem Sanok, grupš handlowš Eurocash, potentatem folii, Ergisem, i producentem autobusów, Solaris? Wspólnym elementem sš transakcje wykupu menedżerskiego i lewarowanego okreœlane angielskimi skrótami MBO i LBO.

Brzmi tajemniczo, ale w praktyce chodzi o to, że menedżer albo grupa menedżerów (najczęœciej zarzšdzajšcych danš firmš) przejmuje jš od dotychczasowych właœcicieli. Najczęœciej korzystajšc z zewnętrznego finansowania, np. kredytu bankowego (wykup lewarowany) albo ze wsparcia funduszu private equity. W Polsce moda na MBO/LBO zawitała z poczštkiem tego stulecia, gdy rozwinęła się kadra menedżerska mogšca sobie pozwolić na takie przedsięwzięcia. Kilka lat póŸniej jeden z funduszy specjalizujšcych się w MBO oceniał, że rocznie ma u nas miejsce ok. 30 takich transakcji. Wtedy dotyczyły one głównie firm z udziałem Skarbu Państwa i spółek zagranicznych koncernów wycofujšcych się z Polski albo z danego biznesu.

Teraz, jak wskazuje przypadek Jantoń, Ÿródłem podaży projektów dla przedsiębiorczych menedżerów i funduszy PE mogš być firmy rodzinne. Wiele z nich, zakładanych na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, staje teraz przed perspektywš zmiany pokoleniowej. Co prawda w badaniach tylko ok. 30 proc. założycieli firm deklaruje plany sukcesji poza rodzinš, ale to i tak tworzy sporš grupę. Wydaje się, że nie ma nic lepszego niż przejęcie przez menedżera, który dobrze zna i chce rozwijać firmę, wchodzšc na nowe rynki i konsolidujšc branżę. Jest jednak pewien problem; właœciciele rodzinnych biznesów niezbyt chętnie dzielš się władzš z menedżerami „z zewnštrz". Nieliczni majš też opracowany plan sukcesji, zakładajšc, że w razie potrzeby szybko jš przeprowadzš.

To spore ryzyko dla firm i dla gospodarki, bo familijne biznesy zapewniajš prawie jednš pištš PKB. Warto więc promować udane sukcesje i rozwijać doradztwo dla rodzinnych firm, tak by trafiły w dobre ręce. W naszym wspólnym interesie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL