Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Blogi

Anna Słojewska: Ostrożnie z pakietem transportowym

Anna Słojewska
Fotorzepa, Rafał Guz
Polscy kierowcy sš najliczniejszš grupš na unijnym rynku przewozów międzynarodowych. Pojawiajšce się w niektórych krajach od mniej więcej dwóch lat bariery regulacyjne sš dla Polaków poważnym problemem.

Chodzi zarówno o płacę minimalnš w Niemczech, jak i np. nakaz korzystania z hoteli we Francji. Towarzyszš temu skomplikowane obowišzki dokumentacyjne. Przez dłuższy czas Komisja Europejska z powodów politycznych nie reagowała na niemieckie przepisy, pojawiły się więc podobne obostrzenia we Francji, a inne kraje UE zaczęły wysyłać sygnały, że też mogš utrudnić życie polskim transportowcom. Dopiero wtedy Komisja postanowiła rozpoczšć postępowania w sprawie naruszenia unijnego prawa.

Na razie nie znamy jeszcze ich wyniku, ale sytuacja prawna nie jest jasna. Dlatego obecna inicjatywa KE uregulowania usług transportowych w odrębnym pakiecie, który nie będzie stwarzał w przyszłoœci pokus stosowania do nich dyrektywy o pracownikach delegowanych, jest dobrš wiadomoœciš. Ale nie łudŸmy się: w obecnej sytuacji nie przejdzie żaden pakiet, który miałby choćby pozory dumpingu socjalnego.

Komisja pod wodzš Jeana-Claude'a Junckera ma ambicje budowania Europy socjalnej, a polskie firmy tylko na tym stracš. Dziœ w Brukseli nie powstanš żadne regulacje, których celem miałaby być liberalizacja œwiadczenia usług w UE.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL