Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jest podatek, będzie kilof

Adobe Stock
Polski rynek nieruchomoœci komercyjnych przechodzi rewolucję. Od 1 stycznia właœciciele częœci obiektów biurowych i handlowych muszš płacić nowš daninę, tzw. minimalny podatek od nieruchomoœci komercyjnych.

Jak sprecyzowano w nowych przepisach, przedmiotem opodatkowania sš "œrodki trwałe położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których wartoœć poczštkowa przekracza 10 mln zł, w postaci: budynków biurowych, centrów handlowych, domów towarowych, samodzielnych sklepów i butików oraz pozostałych handlowo-usługowych".

W założeniu nowy obowišzek ma dotyczyć tych, którzy unikajš podatku dochodowego: nie wykazujš dochodów w ogóle lub jakieœ dochody wykazujš, jednak w kwocie nieadekwatnej do rodzaju i skali prowadzonej działalnoœci. Stawka podatku jest teoretycznie niewielka: 0,42 proc. rocznie. Jednak eksperci wskazujš, że danina, choć zapisana w ustawie o podatku dochodowym od firm, jest zupełnie oderwana od faktycznego dochodu, jaki przynosi nieruchomoœć, co czyni jš podatkiem majštkowym. Trzeba jš będzie zapłacić nawet wtedy, gdy właœciciel ni...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL