Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podstawianie nogi startupom

123RF
Jest szansa, że Polak nareszcie okaże się mšdry przed szkodš. Wyglšda na to, że rzšd ugišł się przed opisywanš w „Rzeczpospolitej", a płynšcš ze œrodowisk biznesowych zmasowanš krytykš ustawy o jawnoœci życia publicznego i złagodzi restrykcje nowego prawa – przynajmniej w przypadku startupów.

Ustawa wprowadza m.in. zakaz prowadzenia innej działalnoœci gospodarczej przez zarzšdzajšcych firmami z 20-proc. udziałem państwa, nakazuje składanie oœwiadczeń majštkowych i wprowadza doœć szczegółowy rejestr umów zawieranych przez takie spółki. Tymczasem restrykcje sš ostatniš rzeczš, jakiej potrzebujš startujšcy w innowacyjnym biznesie młodzi ludzie. A miałyby ich dotyczyć, jeœli zechcš skorzystać ze wsparcia, jakie szykuje dla nich w partnerstwie z prywatnymi funduszami państwowy Polski Fundusz Rozwoju.

Państwo deklaruje, że młodym przedsiębiorcom œciele czerwony dywan, a jednoczeœnie ustawš o jawnoœci podstawia im nogę. Dobrze, że nowa minister przedsiębiorczoœci i technologii dostrzegła bezsens tej sytuacji.

Przeczytaj tekst Michała Duszczyka: Rzšd gotów odpuœcić startupom

To ważne, bo innowacyjne firmy sš skazane w Polsce na współpracę z sektorem państwowym, dominujšcym wœród wielkich korporacji. Właœnie korporacje majš być najważ...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL