Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zajmijmy się osobowościš prawnš robotów

123RF
Kiedy w Polsce jesteœmy œwiadkami głównie politycznych przepychanek, na œwiecie trwajš wytężone prace nad rozwojem i usankcjonowaniem nowatorskich rozwišzań technologicznych, które już wkrótce będš decydować o realnej przewadze gospodarczej jednych krajów nad innymi.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL