Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Blogi

Zajmijmy się osobowościš prawnš robotów

123RF
Kiedy w Polsce jesteœmy œwiadkami głównie politycznych przepychanek, na œwiecie trwajš wytężone prace nad rozwojem i usankcjonowaniem nowatorskich rozwišzań technologicznych, które już wkrótce będš decydować o realnej przewadze gospodarczej jednych krajów nad innymi.

Chodzi o sztucznš inteligencję (AI). To temat niedostrzegany przez rodzimych polityków, bagatelizowany przez rzšdzšcych, a będšcy celem œwiatowego technologicznego wyœcigu. Zautomatyzowana produkcja, uczenie maszynowe, big data, roboty czy autonomiczne samochody to nie science fiction, ale zagadnienia, które zmieniš naszš rzeczywistoœć w najbliższych latach. Prezydent Rosji Władimir Putin we wrzeœniu stwierdził, że kraj, który zostanie liderem w technologii AI, będzie faktycznie rzšdził œwiatem.

Nic dziwnego więc, że trwa wyœcig mocarstw w rozwoju sztucznej inteligencji. Ale rywalizujš w nim nie tylko Chiny, USA, Rosja czy Izrael, lecz także malutka Estonia. Pracuje już nad własnš ustawš, która ma odpowiedzieć na pytania szybko rozwijajšcego się sektora o status prawny sztucznej inteligencji i o odpowiedzialnoœć np. za szkody wyrzšdzone przez autonomiczny pojazd. Estońskie przepisy mocno wybiegajš w przyszłoœć – majš nie tylko wytyczyć granice, których algorytmom AI nie będzie wolno przekraczać, ale też przyznać sztucznej inteligencji osobowoœć prawnš, wprowadzić odpowiednie przepisy ubezpieczeniowe, a nawet nadać robotom zdolnoœć do czynnoœci prawnych (mówi się o możliwoœci tworzenia spółek majšcych za wspólników wyłšcznie podmioty AI). Sztuczna inteligencja ma poważne implikacje nie tylko dla istniejšcych regulacji. Konieczne jest też stworzenie odpowiednich standardów etycznych. Czas, by problem dostrzegli decydenci w Polsce.

W Monitorze Wolnej Przedsiębiorczoœci oceniamy gospodarcze działania rzšdu i wskazujemy na bariery utrudniajšce funkcjonowanie polskich firm. Dla czytelników, którzy napiszš, co ogranicza ich w prowadzeniu biznesu, mamy dwutygodniowy bezpłatny dostęp do e-wydania „Rzeczpospolitej".

Przedsiębiorco! Jeœli coœ ogranicza Twój biznes, napisz: monitor@rp.pl

Co jeszcze przeszkadza polskim przedsiębiorcom? Czytaj na www.rp.pl/monitor

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL