Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Czy roboty zastšpiš pracowników HR?

Spotkanie w Krakowie, poœwięcone nowoœciom i trendom w HR, to częœć projektu Biznes Trendy.
Rzeczpospolita/Piotr Guzik
Nowe technologie majš dziœ olbrzymi wpływ na pracę działów kadrowo-płacowych przedsiębiorstw. Umożliwiajš większš automatyzację działań i pomagajš zaoszczędzić czas.

O tym, jak technologia może pomóc i co konkretnie może zmienić, dyskutowali uczestnicy biznesowego œniadania „Innowacyjnoœć w kadrach – przyszłoœć i rozwój HR Automation", które odbyło się 12 paŸdziernika w Krakowie.

Spotkanie w Krakowie, poœwięcone nowoœciom i trendom w HR, to częœć projektu Biznes Trendy. – Od trzech lat spotykamy się w różnych miastach i wymieniamy się wiedzš – mówił Robert Posłajko, koordynator projektu Biznes Trendy. W 2015 i w 2016 r. odbyły się spotkania w 12 miastach. Wzięło w nich udział kilkuset przedsiębiorców i menedżerów z polskich firm, którzy wymieniali się wiedzš i doœwiadczeniami w zakresie zarzšdzania i nowych technologii. Kolejne spotkania w tym roku zostały zaplanowane na listopad. Inicjatorem projektu Biznes Trendy jest krakowska firma Soneta, producent oprogramowania dla biznesu enova365, partnerem medialnym – dziennik „Rzeczpospolita".

Pracownicy działów kadr nie muszš zadawać sobie pytania, czy sztuczna inteligencja zastšpi ich pracę, bo już sš zastępowani w wielu przypadkach, np. przez programy komputerowe. Grzegorz Filipowicz, ekspert HR i zarzšdzania zasobami ludzkimi, podał przykład programów, które lepiej od człowieka czy procesu rekrutacji dopasujš pracownika do firmy. I mogš to zrobić np. tylko na podstawie wpisów na Facebooku. Nie oznacza to, że działy kadr wkrótce stanš się niepotrzebne. – Jednak jesteœmy na progu rewolucji technologicznej w HR i stanie się to w cišgu najbliższych pięciu lat – podkreœla Filipowicz. I pracownicy działów HR muszš być na to przygotowani.

Filipowicz podkreœla, że wœród kompetencji specjalistów i menedżerów HR muszš znaleŸć się takie, które sš powišzane z biznesem, ale równie ważne sš zdolnoœci analityczne i „digitalowe". Optymalny model kompetencji specjalisty HR zawiera takie cechy jak: orientacja w biznesie, wiedza zawodowa, zarzšdzanie sobš, umiejętnoœć budowania relacji, umiejętnoœci IT, komunikatywnoœć, myœlenie analityczne i myœlenie strategiczne.

Kilka lat temu w małych firmach dział HR składał się z jednej osoby, która zazwyczaj znała pracowników i zajmowała się wszystkim, co zwišzane z kadrami i płacami. Dziœ w HR wykorzystuje się nowe urzšdzenia i technologie. Dobrym przykładem jest aplikacja Pulpit Pracownika enova 365. – Udostępniamy narzędzie – aplikację, do której każdy ma dostęp. Pulpity sš dedykowane pracownikom, menedżerom i działom HR – zaznaczyła Agnieszka Głowacka z firmy cdnet. Pracownik, logujšc się do systemu, może m.in. przejrzeć swoje dane osobowe, statystykę urlopów, informację o wynagrodzeniu czy warunki umowy. Menedżer za pomocš systemu zaakceptuje wnioski złożone przez podwładnych, zaplanuje harmonogram czasu pracy czy sprawdzi ważnoœć szkoleń lub badań BHP pracowników. Natomiast pracownik HR może przeglšdać dane pracowników czy sporzšdzić raporty statystki urlopowej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL