Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Szacunki kwartalne Tauronu na plusie

Fotorzepa, Tomasz Jodłowski
W pierwszym kwartale 2018 r. Tauron wypracował prawie 1,3 mld zł zysku EBITDA. Jego zysk operacyjny sięgnšł zaœ 875 mln zł, a czysty zarobek - 637 mln zł. Katowicki koncern zanotował ponad 4,8 mld zł przychodów.

To dopiero szacunkowe dane. Zgodnie z nimi wynik EBITDA wszystkich segmentów był dodatki. W wydobyciu sięgnšł 10 mln zł, w wytwarzaniu - 465 mln zł, w dystrybucji - 638 mln zł, a w sprzedaży - 178 mln zł. Wœród czynników wpływajšcych na wyniki kwartalne Tauron wymienił m.in. rozwišzanie rezerw z tytułu œwiadczeń pracowniczych w spółce wytwórczej na kwotę 230 mln zł. Na zmniejszenie wyniku finansowego brutto grupy o 22 mln zł wpłynęły też koszty finansowe z tytułu ujemnych różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro. Kolejnym czynnikiem pogarszajšcym ten wynik był wpływ kosztów finansowych w wysokoœci 30 mln zł z tytuł wyceny pożyczek udzielonych przez Tauron Elektrociepłowni Stalowa Wola. Z kolei w I kwartale 2017 r. ujęcie różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto grupy o 74 mln zł.

Tauron podał także wstępne dane operacyjne. W okresie od stycznia do marca grupa wyprodukowała 1,42 mln ton węgla, a sprzedała go 1,43 mln ton. Wytworzono 3,94 TWh energii elektrycznej (brutto), 5,68 PJ ciepła, a dystrybucja energii była na poziomie 13,5 TWh, z czego do odbiorców końcowych pposzło 13 TWh. Sprzedaż detaliczna energii sięgnęła niemal 9,3 Twh.

Ostateczne wyniki zostanš przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2018 r., którego publikację zaplanowano na 16 maja.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL