Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nadchodzš zwolnienia grupowe w PAIH

Fotorzepa, Michał Walczak
Przyspiesza proces restrukturyzacji agencji zajmujšcej się m.in. promocjš gospodarczš Polski za granicš.

W Polskiej Agencji Informacji i Handlu zaczęły się zwolnienia – dowiedziała się "Rzeczpospolita".

W przechodzšcej właœnie duże zmiany agencji w pištek rozwišzano umowy o pracę z ok. 10 osobami, w poniedziałek z zatrudnieniem pożegnały się kolejne – twierdzi osoba zwišzana z agencjš. Jak twierdzi, do pracowników najpierw została wysłana informacja z propozycjš odejœć dobrowolnych, na bardziej korzystnych warunkach niż w ramach planowanych zwolnień grupowych. Częœć pracowników miała zostać poddana testom kompetencyjnym przez zewnętrznš firmę. PAIH zatrudnia obecnie ok. 140 osób.

Poproszona o komentarz agencja potwierdziła nasze informacje. – Zarzšd Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA podjšł decyzję o reorganizacji spółki, co podyktowane jest koniecznoœciš dostosowania struktury zatrudnienia PAIH do nowych, powierzonych zadań – napisa...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL