Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Rzšd Francji nie zajmie się dywidendami

AFP
Wypłata dywidendy akcjonariuszom nie jest bezprawna, a rzšd nie zamierza zastępować firm w tej sprawie — oœwiadczył premier Francji, Edouard Philippe dziennikowi „Le Monde” nazajutrz po publikacji opracowania organizacji Oxfam.

Ta organizacja pozarzšdowa wraz z innš, Basic wezwały rzšd Francji do podjęcia działań na rzecz lepszego podziału zysków dużych firm w ramach projektu ustawy o działaniach dla wzrostu i przekształceń przedsiębiorstw (PACTE). Obie organizacje podkreœliły, że największe spółki giełdowe tworzšce wskaŸnik CAC 40 wypłaciły od 2009 r. ponad dwie trzecie swych zysków r. akcjonariuszom, przeznaczajšc na dalsze inwestycje tylko 27,3 proc. i dla pracowników 5,3 proc.

- Dystrybucja dywidendy akcjonariuszom nie jest bezprawna — podkreœlił premier zapytany o ustalenia tego opracowania. — Akcjonariuszami mogš być duże instytucje finansowe, fundusze emerytalne, które finansujš emerytury ludzi niekoniecznie najbogatszych.

- Decyzja o ponownym zainwestowaniu znacznej częœci zysków należy do przedsiębiorstwa i jego akcjonariuszy. Nie przeszkadza to w rozwijaniu mechanizmu motywacji, udziału w wynikach firmy, wręcz odwrotnie: to jedno z naszych zobowišzań, które znajdzie się w przyszłej ustawie PACTE. Należy tak zrobić, aby tworzone bogactwo mogło trafiać również do osób zatrudnionych, ale nie chcę wyręczać w tym przedsiębiorstw — dodał premier.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL