Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

KAS zabezpieczyła towary w Wólce Kosowskiej za ponad 60 mln zł

Twitter.
Dzięki działaniom Krajowej Administracji Skarbowej w ostatni weekend w Wólce Kosowskiej zabezpieczono różnego rodzaju odzież, obuwie, galanterię i kosmetyki o szacunkowej wartoœci ponad 60 mln zł - poinformował w œrodę dziennikarzy wiceminister finansów, szef KAS Marian Banaœ.

Wiceminister zapowiedział też, że KAS wprowadzi stałe kontrolne w Wólce Kosowskiej.

"W akcji wzięło udział prawie 200 pracowników i funkcjonariuszy (w ostatni weekend w Wólce Kosowskiej - PAP) zatrzymano z tego tytułu prawie 200 samochodów dostawczych, gdzie wartoœć odzieży i galanterii przekroczyła 60 mln zł" - powiedział Banaœ.

Wiceminister dodał, że od marca 2017 r. KAS podjęła prawie 65 tys. działań i postępowań przygotowawczych. Prawie 33 tys. osób postawiono zarzuty, a w przypadku 16 tys. już zapadły wyroki. "To œwiadczy o naszej wielkiej skutecznoœci w zwalczaniu szarej strefy, która zagraża interesowi państwa w sferze fiskalnej" - powiedział Banaœ.

Wiceminister poinformował, że podrabiane towary, które zabezpieczono w Wólce Kosowskiej zagrażajš nie tylko interesowi fiskalnemu państwa, ale zdrowiu i życiu obywateli, gdyż podrabiane towary zawierajš szkodliwe substancje, takie jak zwišzki ołowiu.

Według KAS weekendowe działania były kolejnš akcjš skierowanš przeciw wprowadzaniu do obrotu towarów z podrobionymi znakami handlowymi znanych marek odzieżowych, galanteryjnych oraz kosmetycznych. Jednak nigdy wczeœniej działania KAS na terenie Wólki Kosowskiej nie były prowadzone na takš skalę.

Handel nielegalnym towarem odbywał się tam w nocy na prowizorycznym targowisku zlokalizowanym na parkingu.

Banaœ poinformował, że reforma administracji skarbowej, służby celnej i kontroli skarbowej przyniosła efekty i dała większe możliwoœci walki z szarš strefš.

"Chcę tylko przypomnieć, że dzięki tej reformie podjęliœmy bardzo skutecznš walkę w obszarze paliw. Przed reformš przyjeżdżało do Polski 750 cystern paliwowych. Po naszej stałej kontroli, którš podjęliœmy (...) przyjeżdża tylko 150. Z tego tytułu wzrosły obroty PKN Orlen i Grupy Lotos. Zwiększyły się również z tego tytułu kwoty VAT-u o prawie 2,5 mld zł w pierwszym półroczu" - powiedział Banaœ.

Jak podano, maksymalna kara za narażenie na uszczuplenie należnoœci podatkowych to grzywna w wysokoœci 19 mln 200 tys. zł lub kara pozbawienia wolnoœci do lat 5.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL