Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

#RZECZoBIZNESIE: Tomasz Pisula: Rynek unijny robi się za ciasny dla polskich firm

tv.rp.pl
Bardzo dużo polskich firm widzi olbrzymi potencjał w sprzedaży zagranicznej – mówi Tomasz Pisula, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, goœć programu Michała Niewiadomskiego.

Goœć zaznaczył, że Polska ma potencjał, żeby sprzedawać polskie towary i usługi na rynkach zagranicznych. - To jest kompetencja Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu - mówił Pisula.

Dodał, że Polska jest jednš z najgorętszych lokalizacji dla inwestycji w całej Europie. - Inwestorzy kłębiš się, żeby się do Polski dostać. W tym roku wartoœć inwestycji obsługiwanych przez PAIH jest o 40 proc. wyższa niż w 2016 r., który był prawie rekordowy. Wtedy było to 3,7 mld euro, teraz mamy inwestycje o wartoœci 6 mld euro. To jest wynik bardzo pomyœlnych warunków ekonomicznych w kraju – tłumaczył.

Pisula podkreœlił, że wychodzenie za granicę to interes dla dorosłych i dojrzałych firm. - Trudno jest przekonywać firmy, które w ogóle nie biorš tego pod uwagę lub się im nie chce – ocenił.

Zaznaczył, że jest bardzo dużo polskich firm, które widzš olbrzymi potencjał w sprzedaży zagranicznej. - Już teraz obsługujš rynek unijny, ale on się robi dla nich za ciasny. Podšżamy w œlad za przedsiębiorcami i staramy się dodać wartoœć do tego, co już robiš - mówił goœć.

Pisula tłumaczył, że fundusze unijne sš potrzebne, nie tylko te, którymi administruje PAIH. - Jeœli polskie firmy sš w stanie wykorzystać je w sposób rozsšdny i wzmocnić swoje fundamenty, wypracować nowš paletę produktów, a potem opłacić częœć kosztów wyjazdów na targi, czemu nie – mówił.

- Z drugiej strony jest grzech lat poprzednich. Używano funduszy do refundacji kosztów podróży firmom, które normalnie by na to sobie nie mogły pozwolić. Prawdopodobnie taka firma nie ma kapitału, żeby udŸwignšć ryzyko zwišzane z działalnoœciš na szczeblu międzynarodowym. W poprzednich perspektywach fundusze unijne były wydawane nierozsšdnie. Wydawało się, że jeżeli weŸmiemy nieprzygotowanš firmę i zawieziemy jš na imprezę targowš, to ona tam zawojuje œwiat – dodał.

- My to trochę odwracamy i rozmawiamy z przekonanymi – zaznaczył.

PAIH ma obecnie 14 zagranicznych biur, do końca roku będzie ponad 20. - Docelowo w cišgu 3 lat mamy założyć sieć 70 placówek. Do połowy przyszłego roku powinno ich być już 50 - zdradził Pisula.

Przyznał, że Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji ambasad RP, z chlubnymi wyjštkami, nie sprawdziły się jako system i ulegajš likwidacji.

Pisula podkreœlił, że PAIH stara się budować polskš markę na œwiecie.

- Nie jest to warunek współpracy z nami, ale jasno na to stawiamy. Skoro pomagamy firmom, chcielibyœmy, żeby wysoko niosły polski sztandar. Jeœli jest taka możliwoœć chcemy, żeby produkty były oznaczone, że pochodzš z Polski, a nie tylko z UE – tłumaczył.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL