Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes IT

Technologie wkraczajš coraz wyraźniej na rynek eventów

Fotolia
Firmowe wydarzenia wymagajš oprawy. Rzutnik i pokaz prezentacji to za mało.

tekst powstał we współpracy z firmš VES

Technologie wkraczajš w kolejne obszary życia i mamy z nimi do czynienia w coraz to nowych miejscach. Firmowe wydarzenia nie odstajš od tego trendu. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić wydarzenie bez odpowiedniej oprawy œwietlnej, treœci prezentowanych na noœnikach multimedialnych i innych dodatkowych atrakcji.

Ponieważ nawet największe podmioty nie sš w stanie zorganizować tego typu wydarzeń własnymi siłami, prężnie rozwija się rynek wyspecjalizowanych w takiej działalnoœci firm.

Jak się wyróżnić

– Rynek techniki eventowej w Polsce jest bardzo rozdrobniony. Obecnie dostęp do nowych technologii dla wszystkich firm jest taki sam lub bardzo zbliżony. Aby wyróżnić się na rynku, należy nie tylko posiadać nowe produkty. Należy poszukiwać zupełnie nowych rozwišzań, kreować nowe pomysły realizacyjne, umiejętnie łšczyć technologię z technikš scenicznš – mówi Zbigniew Klonowski, prezes Grupy TRIAS. Jej spółka VES od niemal 20 lat jest kluczowym graczem w tym segmencie rynku.

– Nie sztukš jest posiadanie nowego sprzętu. Ważne jest to, aby mieć zespół, który potrafi z niego kreatywnie korzystać i wydobywać z niego maksimum możliwoœci. Na naszym przykładzie widzimy, że połšczenie zespołu specjalistów, ich wiedzy z nowinkami technologicznymi pozwala nam przełamywać utarte myœlenie o technice eventowej – dodaje Zbigniew Klonowski.

Firma podkreœla, że rozwój technologiczny wymusza cišgłe inwestycje, ale też sprawia, że znacznie rosnš możliwoœci kreacji eventów.

– Rozwój to nie tylko nowe, bardziej elastyczne i lżejsze ekrany diodowe, wyższej rozdzielczoœci i jasnoœci projektory, to również dynamiczny rozwój systemów realizacji, które optymalizujš, usprawniajš zarzšdzanie całymi systemami multimedialnymi – wskazuje Zbigniew Klonowski.

VES jako pierwsza firma w Polsce posiada najnowszy media server firmy d3 technologies gx 2, który z oprogramowaniem Notch przełamuje barierę czasu i pozwala na tworzenie, przetwarzanie i renderowanie grafik w czasie rzeczywistym, dostosowujšc efekty wizyjne do sytuacji na scenie – dodaje Zbigniew Klonowski.

Na całym œwiecie rynek rozwija się w tym kierunku, a firmy chcš inwestować w organizowanie spektakularnych eventów. Tego rodzaju wydarzenia to szansa na zebranie pozytywnych ocen wœród pracowników, kontrahentów, widzów, ale zasięg ich oddziaływania może być znacznie szerszy.

Nowe możliwoœci

W dobie mediów społecznoœciowych czy streamingu wszystko może trafić do szerokiego grona odbiorców i stać się doskonałš okazjš do promocji firmy.

Z badania firmy Forrester Research wynika, że firmy 14 proc. swoich budżetów marketingowych przeznaczajš na organizowanie wszelkiego typu eventów, konferencji czy targów. Jest to też największa kategoria w rynku reklamowym, wartym w ujęciu globalnym w tym roku już ok. 1 bln dol. Dodatkowe 4 proc. budżetów jest przeznaczane na wszelkiego typu eventy cyfrowe.

Prognozy analityków dla tego sektora rynku marketingowego sš bardzo optymistyczne. Z badania Econsultancy oraz Adobe wynika, że w większoœci kategorii firmy chcš zwiększać wydatki. Najwięcej stawia na rozwój obecnoœci w kanałach mobilnych, jednak 40 proc. badanych firm stawia również na zwiększanie wydatków na wszelkiego typu eventy.

– Firmy w ostatnich latach były bardzo ostrożne, co było efektem głównie kryzysu finansowego z 2008 r. Wydatki były niesłychanie skrupulatnie kontrolowane, ale gospodarka wchodzi w nowy etap – mówi Adam Smith, dyrektor ds. prognoz w międzynarodowej firmie marketingowej GroupM.

– Rynek się zmienia, dzisiaj, jeœli chodzi o marketingowe inwestycje, to obejmujš one coraz bardziej odległe zakamarki cyfrowego œwiata i wspierajš zupełnie nowe sposoby na dotarcie do odbiorcy – innowacyjne kampanie, eventy – to wszystko jest przyszłoœciš branży – dodaje Smith.

Jak wyjaœnia firma VES, na zlecenie agencji eventowych realizuje ona zarówno wydarzenia dla sektora publicznego, jak i prywatnego. Jej przedstawiciele podkreœlajš, że niezależnie od tego, kim jest klient ostateczny, jego œwiadomoœć i podejœcie do event marketingu w ostatnich latach znacznie się profesjonalizuje.

– Coraz częœciej event marketing jest dobrze przemyœlanym, ujętym w strategii wizerunkowej przedsięwzięciem, który ma spełnić okreœlone cele – podaje VES.

– To, co chyba najbardziej napędza rynek techniki eventowej, to producenci, którzy bardzo szybko odpowiadajš na potrzeby, jakie stawia przed nimi branża – mówi Zbigniew Klonowski.

Udział w międzynarodowych targach branżowych, m.in. targach Prolight+Sound, wizyty u producentów, pozwalajš na to, aby szybko reagować na pojawiajšce się zmiany i wykorzystywać najnowsze technologie w produkcjach.

– Dużym sukcesem jest również fakt, że nasze krajowe projekty znajdujš się w finałach międzynarodowych konkursów. W tym roku mapping, który zrealizowaliœmy na warszawskim Torze Wyœcigów Konnych Służewiec, jest jednym z siedmiu najlepszych mappingów 2016 r. w Europie – mówi Zbigniew Klonowski.

– Technologia zwišzana z organizowaniem eventów nie jest już siłš zmuszajšcš do modernizowania samych wydarzeń. To absolutna podstawa przy planowaniu tego typu projektów i ci, którzy nie sš œwiadomi znaczenia rozwišzań technologicznych przy organizowaniu eventów, po prostu zniknš z rynku – mówi Julius Solaris, założyciel bloga Event Manager. – Dzisiaj widać to najlepiej po kwestii podejœcia do grupy milenialsów, wymagajšcych szczególnych strategii. Bardzo się różniš od pozostałych grup społecznych, zwłaszcza gdy chodzi o technologie eventowe – dodaje.

Jednoczeœnie branża przestrzega firmy przed œlepym podšżaniem za trendami. – Wszyscy chcieliby teraz organizować eventy na miarę TED, a trzeba mierzyć siły na zamiary – mówi jeden z amerykańskich organizatorów. – Dzisiaj obok możliwoœci technologicznych dalej w cenie jest po prostu kreatywnoœć: od majsterkowania po wykorzystanie 3D czy rzeczywistoœci rozszerzonej – dodaje.

Jak zorganizować dobry event

Niezależnie od tego, co firma chce promować – produkt czy usługę, wydarzenie musi być zapamiętane. Jednak wiele firm popełnia błšd, stawiajšc na zbytnie wyróżnienie się wœród innych projektów. W efekcie widać przerost formy nad treœciš, wydarzenie traci myœl przewodniš i w efekcie nawet sami organizatorzy mogš zapomnieć, co ma być w trakcie eventu promowane, a co dopiero mogš poczuć zaproszeni goœcie. Przesadna pogoń za oryginalnoœciš to najczęstszy błšd, chyba nawet gorszy w skutkach niż zorganizowanie przewidywalnego wydarzenia.

Dzisiaj trudno się obyć bez doradztwa i wyspecjalizowanego organizatora nawet w wydawałoby się konserwatywnych sektorach. – Edukacja biznesowa to konkurencyjne œrodowisko. Dopiero wyspecjalizowana firma zaoferowała nam narzędzia potrzebne do stworzenia angażujšcego i interaktywnego doœwiadczenia dla potencjalnych studentów – mówi Patsy Torres z George Washington University. – Dzięki pojedynczym przeglšdom wszystkich naszych działań możemy teraz okreœlić, które kampanie i kanały generujš najwięcej aplikacji i zapisów – dodaje.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL