Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

W biurach podróży - wakacje pod choinkę

PZOT
Do ostatniej chwili przed œwiętami Bożego Narodzenia turyœci nie wychodzili z biur podróży. W tygodniu poprzedzajšcym Wigilię kupili o 47,7 procent więcej wyjazdów niż rok wczeœniej

Jak pokazuje raport Polskiego Zwišzku Organizatorów Turystyki*, nie słabnie zainteresowanie Polaków podróżowaniem. W przedostatnim tygodniu tego roku, mimo zbliżajšcych się œwišt Bożego Narodzenia, turyœci chętnie zaopatrywali się w zorganizowane wycieczki.

Liczba klientów w biurach podróży przewyższyła tę z zeszłego roku o 47,7 procent (rok temu też rosła, ale o 31,7 procent). Najbardziej interesowały ich podróże lotnicze, wzrost liczby zarezerwowanych imprez tego typu był jeszcze większy niż œredni i sięgnšł 56,2 procent. Liczba sprzedanych wyjazdów autokarowych była większa o 38 procent, a z dojazdem własnym – o 3,7 procent.

Jak zmieniała się sprzedaż w biurach podróży - ostatnie tygodnie, w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku.

Skumulowany wynik sprzedaży wyjazdów na obecnš zimę i najbliższe lato zanotował, po ostatnim tygodniu, 29,6 procent nadwyżki nad poprzednim rokiem. Przy czym w kategorii wycieczek samolotowych był jeszcze większy i wyniósł 32,88 procent.

Do tej pory najmocniej rosło zainteresowanie klientów biur podróży wypoczynkiem w Maroku (143,5 procent więcej sprzedanych ofert niż rok temu), Egipcie (120 procent), na Malcie (100,6 procent), w Tajlandii (87,7 procent), Albanii (52,5 procent), na Wyspach Zielonego Przylšdka (25,4 procent), w Bułgarii (21,8 procent) i we Włoszech (20 procent). Ale prawdopodobnie największy wzrost jest udziałem Turcji. Niestety, raport z niewiadomych względów nie pokazuje dynamiki zmian rezerwacji tego akurat kierunku.

Tylko dwa wakacyjne kierunki traciły dotšd zainteresowanie polskich klientów. O 22 procent mniej chętnych niż przed rokiem było na wypoczynek w Portugalii i o 16,9 procent mniej na wyjazdy do Hiszpanii.

Wracajšc do danych z ostatniego, przedœwištecznego tygodnia - wtedy najchętniej klienci zaopatrywali się w imprezy w Grecji, Hiszpanii, Turcji, Egipcie, Włoszech, Bułgarii i Albanii.

Œrednie ceny jakie zapłacili nie były wygórowane, a w wypadku trzech kierunków sporo niższe niż przed rokiem. O 7,9 procent potaniały rok do roku wakacje w Egipcie (2218 zł), o 5 procent w Grecji (2622 zł), a o 3 procent w Albanii (2215 zł). Ceny wyjazdów do Włoch (1967 zł, duży zapewne jeszcze udział imprez narciarskich w Dolomitach, obniżajšcych œredniš cenę) i Bułgarii (1909 zł) pozostały na tym samym poziomie. Podrożały natomiast dwa kierunki – Hiszpania o 8,5 procent (2993 zł) i Turcja, o 20,7 procent (2491 zł). Mimo drastycznej podwyżki cena Turcji pozostaje na atrakcyjnym, w stosunku do jakoœci wypoczynku, poziomie. Skala podwyżki pokazuje raczej, jak nienaturalnie niska była cena w grudniu zeszłego roku.

Zmiana œredniej ceny wyjazdów - wybrane kierunki, ostatnie tygodnie.

ródło wykresów: PZOT

*Raport obejmuje 51. tydzień roku, czyli okres od 18 do 24 grudnia 2017 roku i dotyczy sprzedaży wyjazdów na sezon zaczynajšcy się 1 listopada 2017 roku, a kończšcy się 31 paŸdziernika 2018 roku. Polski Zwišzek Organizatorów Turystyki przygotował go na podstawie informacji z systemu rezerwacyjnego MerlinX, przez który przechodzi prawdopodobnie ponad połowa sprzedaży wyjazdów organizowanych przez polskie biura podróży.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL