Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

Fałszywa touroperatorka chciała uciec do Kanady

Filip Frydrykiewicz
Prawie 400 tysięcy złotych wyłudziła właœcicielka biura turystyczno-pielgrzymkowego w Biłgoraju, pobierajšc od około 100 osób, zaliczki na wyjazdy, których nie zorganizowała

Prokuratura Okręgowa w Zamoœciu, która prowadzi œledztwo w tej sprawie, skierowała do miejscowego sšdu okręgowego wniosek o dobrowolne poddanie się karze przez kobietę. - Wniosek zawiera propozycję wymierzenia podejrzanej kary 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolnoœci oraz obowišzku naprawienia szkody – mówi rzecznik prasowy prokuratury Bartosz Wójcik.

Według ustaleń œledztwa 44-letnia właœcicielka Biura Usług Turystyczno-Pielgrzymkowych w Biłgoraju Urszula W. od sierpnia 2016 roku do lipca 2017 roku pobrała od 92 osób i od kilku urzędów i instytucji (m.in. Urzšd Gminy w Biłgoraju, Gimnazjum nr 1 w Biłgoraju, Zespół Szkół w Soli) zaliczki na wyjazdy turystyczne, m.in. do Hiszpanii, Niemiec, Rumunii, Boœni i Hercegowiny. Łšczna kwota zaliczek to 392 tys. złotych.

W lipcu kobieta została zatrzymana na lotnisku w Warszawie, skšd zamierzała odlecieć do Kanady. Została aresztowana. Urszula W. przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze, który został zaakceptowany przez prokuratora.

- Za stosunkowo niskim wymiarem kary wobec podejrzanej przemawia, że nie była wczeœniej karana, dobra opinia œrodowiskowa, przyznanie się do popełnienia przestępstwa i złożenie wyjaœnień. Urszula W. zadeklarowała przy tym, że przeprasza pokrzywdzonych oraz dołoży wszelkich starań, aby naprawić wyrzšdzonš przez siebie szkodę – dodaje Wójcik.

Za przestępstwa zarzucane kobiecie kodeks karny przewiduje karę więzienia od 1 roku i 1 miesišca do 15 lat więzienia. O tym, na jakš karę zostanie skazana Urszula W., zdecyduje sšd.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL