Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

Do biur podróży wrócił lekki optymizm

PZOT
Sprzedaż wakacji w biurach podróży był w pierwszym tygodniu sierpnia o 2,8 procent lepszy niż rok wczeœniej o tej porze. Również tydzień wczeœniej touroperatorzy odnotowali wzrost. To dobra wiadomoœć po kilku tygodniach słabszych wyników

Po trzytygodniowej przerwie Polski Zwišzek Organizatorów Turystyki udostępnił swoim członkom kolejny raport ze sprzedaży wyjazdów w biurach podróży, korzystajšcych z systemu rezerwacyjnego MerlinX*. Jak wynika z przedstawionych danych, w ostatnim tygodniu sprzedaż była wyższa od zeszłorocznej, z tego samego okresu, o 2,8 procent. Tydzień wczeœniej ten wskaŸnik wyniósł 12,9 procent, a jeszcze wczeœniej – minus 0,7 procent.

Jak zmieniała się sprzedaż w biurach podróży - ostatnie tygodnie, w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku.

Raport po przerwie zawiera nieco inny zestaw danych, niż raporty wczeœniejsze. Niestety, ze szkodš dla odbiorców. Z raportu zniknęła bowiem informacja, o podziale sprzedanych wycieczek według œrodków transportu (samolot, autobus, dojazd własny) – zarówno jeœli chodzi o udział w ogólnej sprzedaży, jak i dynamika sprzedaży w odniesieniu do poprzedniego roku. Została tylko informacja o dynamice sprzedaży ogółem.

Pojawiły się natomiast dwie nowe grafiki. Jedna obrazuje procentowy podział rodzaju wyżywienia, jakie klienci biur podróży zakupili w ostatnim tygodniu razem z ofertš z podziałem na szeœć najpopularniejszych krajów: Włochy, Turcja, Hiszpania, Grecja, Egipt i Bułgaria (w tej kolejnoœci). Dane te (94 procent all inclusive w wypadku imprez w Egipcie, a tylko 53,3 procent we Włoszech) nie wnoszš jednak wiele do powszechnej wiedzy o strukturze hoteli i ich usług w tych krajach.

Rodzaj wyżywienia zakupionego wraz z noclegiem - najpopularniejsze kraje.

Druga przedstawia procent sprzedanych ofert „last minute", przy czym nie jest wyjaœnione, jaki okres przed wylotem obejmuje to kryterium, jest jedynie informacja, że dane pochodzš z 16 i 17 lipca.

Udział ofert "last minute" w sprzedaży.

Nowy raport pokazuje, że w 31 tygodniu tego roku skumulowana sprzedaż pakietów turystycznych w biurach podróży była większa o 21,3 procent od zeszłorocznej, o tej samej porze.

W minionym tygodniu Z najwięcej chętnych było na wakacje w: Grecji, Hiszpanii, Bułgarii, Turcji, Włoszech, Egipcie, Albanii, Chorwacji, Portugalii i na Cyprze.

Wœród dziesięciu najpopularniejszych kierunków aż szeœć to kierunki greckie, dwa bułgarskie, jeden Turecki i jeden albański: Heraklion, Burgas, Antalya, Rodos, Korfu, Warna, Zakintos, Kos, Tirana, Chania. Co ciekawe nie ma wœród nich ani jednego hiszpańskiego (Majorka dopiero na 11. pozycji) ani egipskiego (Hurghada na 12.). Najwyżej uplasowany kierunek włoski to Sycylia na 14. miejscu.

Jeœli spojrzeć na skumulowane dane, roku turystycznego, który liczony jest od paŸdziernika 2016 roku, to najwięcej do tej pory sprzedano wyjazdów do Grecji - prawie co trzeciš – 30,7 procent. To dwa razy tyle co do Hiszpanii, która zajmuje drugie miejsce z wynikiem 16,4 procent. Z kolei jej wynik jest prawie dwa razy lepszy od wyniku trzeciej w rankingu Bułgarii – 9,3 procent.

Dalej uplasowały się: Turcja – 6,9 procent, Włochy – 5,9 procent, Egipt – 5,8 procent, Albania – 2,7 procent, Chorwacja – 2,4 procent, Portugalia – 2,3 procent i Cypr – 1,4 procent.

Wszystkie odnotowane w raporcie PZOT kierunki mogš się poszczycić wzrostem w odniesieniu do zeszłego roku. Ale różnice w skali postępu sš znaczne. Najlepiej wypadajš Malta z dynamikš wzrostu wyliczonš na 121,3 procent, Albania z 108,7 procent, Egipt ze 107 procentami i Tanzania z 106,8 procent. Turcja roœnie o 35,1 procent, Grecja o 13,7 procent, a Bułgaria o 10,9 procent.

Zmiana œredniej ceny wyjazdów - wybrane kierunki, ostatnie tygodnie.

ródło wykresów: PZOT

*Raport obejmuje 31. tydzień roku, czyli okres od 31 lipca do 6 sierpnia 2017 roku. Polski Zwišzek Organizatorów Turystyki przygotował go na podstawie informacji z systemu rezerwacyjnego MerlinX, przez który przechodzi prawdopodobnie ponad połowa sprzedaży wyjazdów organizowanych przez polskie biura podróży.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL