Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

PIT zamierza godzić klientów z biurami podróży

archiwum prywatne, Filip Frydrykiewicz F.F. Filip Frydrykiewicz
Przy Polskiej Izbie Turystyki powstanie oœrodek do spraw mediacji turystycznych - ujawnił prezes izby Paweł Niewiadomski. Nowa instytucja ma godzić klientów biur podróży z touroperatorami zanim pójdš do sšdu
Polska Izba Turystyki zaprosiła dziennikarzy mediów ogólnopolskich, by opowiedzieć im jakie korzyœci będš mieli klienci biur podróży z ustawy o imprezach turystycznych i powišzanych usługach turystycznych, kiedy wejdzie ona w życie. Omawiajšc kwestie nowych zasad składania reklamacji przez klientów Prezes PIT Paweł Niewiadomski ujawnił, że w izbie trwajš prace nad powołaniem "oœrodka do sraw mediacji turystycznych". - W Polsce nie ma oœrodków rozwišzywania sporów zwišzanych z turystykš - stwierdził Niewiadomski. - Tymczasem do PIT trafia wiele skarg klientów na sposób traktowania ich reklamacji przez organizatorów turystyki. Można by je rozwišzywać w drodze mediacji między stronami, zanim dojdzie do zaognienia sytuacji i zanim sprawa trafi do sšdu.
Jak mówił, taki oœrodek może powstać z inicjatywy i przy wsparciu PIT. Istniejš przepisy regulujšce podobne instytucje. - Gromadzimy ostatnie potrzebne dokumenty - mówił Niewiadomski. Na poczštek PIT zamierza wyszkolić grupę mediatorów, którzy w sposób bezstronny potrafiliby poœredniczyć między stronami sporu. Na koniec taki oœrodek musi zaakceptować Urzšd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes PIT podkreœla, że opłaty za wniesienie sprawy pod mediację byłby symboliczne, rzędu 50 złotych. Sami mediatorzy byliby opłacani przez touroperatorów, a PIT służyłby salš, w której odbywałyby się mediacje. Kiedy można się spodziewać uruchomienia oœrodka? - Chcielibyœmy to zrobić jak najszybciej, ale prawdopodobnie przed wakacjami się nie uda - deklaruje Paweł Niewiadomski.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL