Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

Stacjonarni majš lepsze oferty niż internetowi

Bloomberg
Niemal co pišta cena wycieczki zmienia się już w trakcie jej rezerwacji, a na stronach wiele ofert jest nieaktualnych już w momencie ich wyœwietlania - wynika z badania serwisu Traveltainment

Niemiecki system rezerwacyjny Travelainment przebadał oferty sprzedawane przez agentów pod kštem jakoœci danych - podaje branżowy serwis informacyjny Gloobi.de. Na jego potrzeby przeanalizowano rezerwacje zorganizowanych imprez lotniczych, które były realizowane w 2017 roku przez biura stacjonarne i internetowe, wykorzystujšce systemy Traveltainment i Amadeus Germany.

Z badania wynika, że w prawie co pištym przypadku cena zmieniła się w trakcie dokonywania zakupu. Dodatkowo, niemal 20 procent propozycji prezentowanych na stronach było już nieaktualnych w momencie wyszukiwania. Autorzy raportu uznali więc, że biura stacjonarne dysponujš danymi lepszej jakoœci niż portale.

Podstawš badania była analiza wskaŸnika korekcji ceny. Pokazuje on, w jakim odsetku zapytań doszło na etapie składania rezerwacji do zmiany kosztu wyjazdu z powodu aktualizacji oferty przez touroperatora. W odniesieniu do dziesięciu najczęœciej wybieranych kierunków wskaŸnik ten wyniósł od 16 do 21 procent. Dla biur internetowych wahał się zaœ między 19 a 31 procent. Podobnie przedstawiajš się wnioski w kwestii dostępnoœci miejsc. Tu nieco lepiej wypadły jednak biura internetowe.

Bernhard Steffens, prezes Traveltainment, tłumaczy, że internetowe i stacjonarne agencje turystyczne korzystajš z tych samych danych, ale kierujš ofertę do innych grup docelowych. Przykładowo, portale sprzedajš często więcej pakietów dynamicznych, które powstajš w oparciu o dane pochodzšce z systemów różnych usługodawców.

Paweł Rek, dyrektor Amadeusa w Polsce i Europie Centralnej, potwierdza, że czasem ofert prezentowanych na stronach agentów internetowych nie można zarezerwować, mimo że się wyœwietlajš w wyszukiwarce. – Faktycznie może się tak zdarzyć. Wszystko zależy od tego, jak często dane znajdujšce się w pamięci podręcznej (cache) sš odœwieżane. Jeœli nie dzieje się to zbyt często, informacje o dostępnoœci miejsc w momencie ich prezentacji w serwisie mogš być nieaktualne – mówi Rek.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL