Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

Novaturas opuszcza cenę

Materiały promocyjne
Nie 56,11 złotego, ale 44,13 złotego będzie ostatecznie kosztować jedna akcja wchodzšcej na warszawskš i wileńskš giełdę spółki turystycznej z Litwy - Novaturasa

Cena akcji Novaturasa w ofercie publicznej została ustalona na 10,5 euro. Kupujšcych w Polsce będzie ona kosztować 44,13 złotego - podała spółka. To o 21 procent mniej niż przewidywali poczštkowo właœciciele. Podczas konferencji w Warszawie podawali, że ustalili cenę wstępnie na 56,11 złotego ("Novaturas: Konkurencja nam niestraszna").

Nie sprzedadzš też planowanej puli akcji, czyli 3,9 miliona, co miało stanowić połowę wszystkich akcji, ale jedynie 2,1 miliona, czyli 27 procent. Głównym sprzedajšcym będzie Central European Tour Operator, podmiot należšcy do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarzšdzanego przez Enterprise Investors. W ten sposób łšczna wartoœć oferty publicznej wyniesie 22,1 mln euro (92,9 mln złotych), a kapitalizacja spółki (jeœli policzyć wszystkie akcje według tej ceny) sięgnie wtedy 82  mln euro (344,5 mln złotych).

Jak podaje spółka, inwestorzy indywidualni będš mogli kupić 121 902 akcje, które stanowiš 5,8 procent wszystkich akcji oferowanych. Zapisy złożone przez nich zostanš zredukowane o około 40 procent. Oferta będzie przeprowadzana w Polsce, na Litwie i w Estonii.

Akcje będš również oferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym. Na koniec zostanš wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie i Nasdaq w Wilnie. Przewidywany pierwszy dzień notowania akcji na obu giełdach to 21 marca 2018 roku.

Debiut Novaturasa na giełdach dyrektor generalny tej firmy Linas Aldonis nazywa dużym sukcesem. – To pierwsza znaczšca oferta publiczna akcji na Litwie od 2010 roku. Jednoczeœnie pierwsza spółka oferowana inwestorom na trzech rynkach, z notowaniami w Warszawie i Wilnie - mówi, cytowany w komunikacie. - Przeprowadzimy transakcję przy doœć napiętej sytuacji na lokalnych i międzynarodowych rynkach kapitałowych. Dzięki obecnoœci na giełdzie spółka stanie się jeszcze wiarygodniejszym partnerem dla klientów i partnerów biznesowych i finansowych. Jestem przekonany, że dzięki naszym osišgnięciom i solidnej komunikacji z rynkiem, pozyskamy w przyszłoœci kolejnych inwestorów, którzy będš chcieli uczestniczyć w naszym rozwoju - dodaje.

Grupa Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii. Jego zeszłoroczne przychody wyniosły 141 milionów euro, czyli około 600 milionów złotych. Ma ponad 40 procent udziału w rynku zorganizowanych lotów czarterowych w tym regionie. Wœród swoich atutów wymienia silnš, rozpoznawalnš markę, dużš lojalnoœć klientów i bardzo dobre relacje z agentami turystycznymi, którzy sprzedajš jej wycieczki, a także z dostawcami usług.

Jeszcze latem zeszłego roku Enterprise Investors chciał sprzedać swoje akcje liderowi polskiego rynku turystycznego (w zeszłym roku 2,2 miliarda złotych przychodów), Itace. Jednak w listopadzie się wycofał z umowy, ogłosił wtedy, że wybiera sprzedaż przez giełdę.

W lutym tego roku Itaka ogłosiła rozpoczęcie działalnoœci na rynku litewskim pod własnš markš ("Itaka: Nie jesteœmy na Litwie nieznani"). Już od sezonu letniego podstawi samoloty czarterowe i będzie zabierać klientów z Wilna do Grecji i Turcji. Jak zapowiada, to dopiero poczštek szerzej zakrojonych planów. Podobnie drugie duże biuro podróży z Polski, Rainbow, zmierza w te wakacje zabierać turystów z Wilna do Salonik. Te decyzje stworzyły na rynku litewskim nowš sytuację - pojawiła się silna konkurencja dla dwóch dominujšcych tam firm - Novaturasa i Tez Toura. Opisywał tę sytuację analityk rynku turystyki wyjazdowej, prezes Instytutu Badania Rynku Turystycznego Traveldata, Andrzej Betlej: "Betlej: Novaturas się (prze)ceni(a)".

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL