Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

Betlej: Do Grecji najtaniej z Itakš, do Egiptu z TUI

archiwum prywatne, Filip Frydrykiewicz F.F. Filip Frydrykiewicz
Wakacje w Grecji najtaniej można było kupić w ostatnim tygodniu w biurze podróży Itaka. Wyjazd do Egiptu i na Wyspy Kanaryjskie tanio sprzedawał TUI Poland, a do Turcji - Coral Travel – pisze ekspert

Dynamika sprzedaży najważniejszych z punktu widzenia turystyki wyjazdowej imprez lotniczych najprawdopodobniej spadła – ocenia w najnowszym podsumowaniu zeszłego tygodnia prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej. A opiera się w tym sšdzie na raporcie Polskiego Zwišzku Organizatorów Turystyki przygotowanym na podstawie danych z systemu rezerwacyjnego MerlinX z czwartego tygodnia tego roku (czytaj też: "Mazowsze na feriach, turyœci w biurach podróży"). Autor wskazuje, że okreœlenia „najprawdopodobniej" użył dlatego, że raport odzwierciedla rzeczywistoœć „jedynie orientacyjnie". Dalej wyjaœnia dlaczego tak uważa - mimo że w zeszłym roku PZOT korygował dwa razy swoje dane w górę - najpierw o około 5 procent, a kilka miesięcy póŸniej o około 6 procent – i tak nie odwzorował rzeczywistych zmian na rynku, mijajšc się z precyzyjnym wynikiem – według wyliczeń Traveldaty - o jakieœ 7 – 8 procent.

W tej sytuacji, żeby jednak przynajmniej w jakiejœ częœci wykorzystać raporty, autor uważa, że lepiej oprzeć się na obserwowaniu dynamiki dwuletniej. „Ma ona tę zaletę, że odnosi się do relatywnie wiarygodnej bazy z sezonu 2016 o doœć dobrej zgodnoœci z oficjalnymi danymi rzeczywistymi".

Traveldata przygotowała wykres obejmujšcy okres od pierwszego tygodnia listopada 2017 roku (44 tydzień). Słupki oznaczajš dwuletniš dynamikę wzrostu liczby imprez lotniczych, a wykres liniowy dynamikę wzrostu w poprzednim sezonie, czyli niejako „wkład" poprzedniego sezonu w łšczny wzrost w okresie dwuletnim.

To co na wykresie może budzić pewne zdziwienie – komentuje ekspert - to stosunkowo niewielki wkład linii (zwłaszcza w kontekœcie pamiętnych i zaskakujšco wysokich wzrostów w poprzednim sezonie), ale jest to właœnie skutek tego, że wykres liniowy prezentuje zaniżone wyniki sprzedaży.

Ostatni spadek dynamiki może być natomiast skutkiem lekkiego pogorszenia się nastojów konsumenckich wywołanych informacjami o ekscesach polskich nazistów obchodzšcych urodziny przywódcy Trzeciej Rzeszy Adolfa Hitlera.

Egipt zimowym liderem

Autor sięga też do danych udostępnianych przez sieć Wakacje.pl. W ostatnich tygodniach – pisze - przeważał doœć silny wzrost sprzedaży skumulowanej zarówno w sezonie letnim jak i zimowym. Przybliżone zaawansowanie sprzedaży sezonu zimowego zbliża się już do 75 procent, a sezonu letniego wynosi około 12 procent.

Na wykresie daje się zauważyć delikatne zwolnienie tempa sprzedaży w okresie œwišteczno–noworocznym i jej przyspieszenie w nowym 2018 roku - komentuje. W końcowym okresie stycznia widoczny jest już poczštek spowalniania tempa sprzedaży zimy, które zwišzane jest z wyczerpujšcym się zasobem wycieczek – wskazuje Betlej.

Jak pisze dalej, od tygodni najchętniej wybieranym przez klientów Wakacji.pl kierunkiem pozostaje Egipt (spadek w cišgu tygodnia o 0,1 procent). Na drugim miejscu jest Hiszpania (wzrost o 0,1 procent). W rezultacie przewaga Egiptu nad głównym rywalem nieco spadła i wynosi 54,7 procent (przed tygodniem 55,6 procent). Motorem wzrostu liczby wycieczek do Egiptu sš teraz rezerwacje na luty, które - co jest typowe dla kierunków „lastowych" - pozostawały wczeœniej na relatywnie niskim poziomie. W lutym i marcu wzrasta również udział rezerwacji Hiszpanii, która ma w tych miesišcach jeszcze przewagę nad Egiptem (zwłaszcza w marcu), ale ta sytuacja ulegnie niebawem zmianie. Jeœli chodzi o kierunki egzotyczne natomiast, czołowe kierunki, Dominikana i Emiraty Arabskie, majš wyjštkowo ugruntowanš pozycję. Wyprzedzajš o mniej więcej połowę Kenię i Tajlandię, do których stopniowo dołšcza Kuba.

 

Rosnš Hiszpania i Egipt, spadajš Grecja, Albania i Bułgaria

Autor przyglšda się też wynikom sprzedaży kierunków letnich. Tym razem największy tygodniowy postęp (+0,46 procent) zanotowała słabo spisujšca się dotšd Hiszpania. Był to dla niej drugi z kolei tydzień szybkiego wzrostu, ale trzeba pamiętać, że jej udział w rynku lata jest aż o około 6 procent mniejszy niż przed rokiem (11 do 17 procent). Udział Hiszpanii rósł zwłaszcza w wypadku wycieczek na sierpień i wrzesień.

Czwarty tydzień zwiększał się też udział Egiptu (+0,31 procent), ale tym razem najbardziej zyskiwała sprzedaż wyjazdów majowych.

Sš też kierunki, które nieco tracš. Siódmy tydzień z rzędu spadek o 0,2 procent notuje Turcja. W minionym tygodniu Turcja najwięcej zyskiwała w kwietniu, a traciła w sierpniu i wrzeœniu. Mimo to, rok do roku kierunek ten zyskał najwięcej, bo aż 11 procent (17 wobec 6 procent) udziału w rynku.

Większy spadek odnotowała Grecja (0,27 procent) i był to już trzeci spadkowy tydzień z kolei. A w porównaniach z ty,m samym okresem zeszłego roku udział tego kraju zmniejszył się znacznie - o 7 procent (z 42 do 35 procent).

Pierwszy raz po sylwestrze traciła też rynkowe udziały Bułgaria (o 0,48 procent), a spadek ten dotyczył zwłaszcza miesięcy wakacyjnych i wrzeœnia, w maju zaœ i czerwcu udziały tego kierunku rosły. Rok do roku pozostały one na tym samym, około 14 procent, poziomie, co oznacza, że kierunek ten na razie rozwija się w tempie zbliżonym do rynku jako całoœci.

Polska B ruszyła do Egiptu

Analiza ogólnej sytuacji gospodarczej i tej na rynku turystyki wyjazdowej przywiodła prezesa Traveldaty do wniosku, że obok wzrostu dochodów gospodarstw domowych i bardzo dobrych nastrojów konsumenckich dużš rolę zaczyna odgrywać dużo większe zainteresowanie klientów biur podróży tanimi kierunkami, jak Egipt, Tunezja i Turcja. To wynik napływu na rynek licznej grupy klientów z tzw. Polski B. To z kolei powoduje, że spada œrednia cena imprez turystycznych. W dalszej konsekwencji poprawia się stosunek dochodów do kosztów wycieczek „na niespotykany dotšd, zwłaszcza w Polsce B poziom, gdzie również sama dynamika dochodów rodzin, zwłaszcza z dziećmi, znacznie przekracza œrednie wskaŸniki ogólnokrajowe". Innymi słowy – ludzie dostrzegajš, że zagraniczne wakacje wcale nie sš takie drogie.

30 złotych drożej

Porównanie cen wyjazdów w biurach podróży pozwoliło Traveldacie wycišgnšć wniosek, że dla wylotów w szczycie sezonu letniego (6 -12 sierpnia 2018 r.) w ostatnim tygodniu œrednia cena wzrosła o 30 złotych (wczeœniej wzrosła o 12, 27 i 17 złotych, spadła o 8 i 12 złotych, a jeszcze wczeœniej wzrastała o 4, 27 i 10 złotych).

Mapa pokazuje zmiany cen w ostatnim tygodniu według poszczególnych kierunków.

W ostatnich trzech tygodniach – pisze ekspert - widoczna jest kontynuacja wzrostu œredniej ceny wycieczek do Grecji, na Wyspy Kanaryjskie i do Bułgarii. W minionym tygodniu rosły również ceny wyjazdów do Turcji i Egiptu, co spowodowało doœć istotny wzrost œredniej ceny wycieczek.

 

Porównanie cen wakacji w biurach podróży z tymi sprzed roku, wykazało, że œrednia była wobec większa o 7 złotych (wczeœniej cena była wyższa o 2 złote, a wczeœniej niższa o 34, 32, 39, 71, 9, 18, 49 i 28 złotych).

Jak wskazuje Andrzej Betlej, u podstaw takiej sytuacji leży o 9 procent wyższa wartoœć polskiej waluty w stosunku do dolara. Dzięki temu organizatorzy turystyki zyskujš nawet 150-160 złotych na obniżeniu kosztów wycieczek. "Warto zauważyć, że spadek cen wycieczek nadal jest mniejszy (...), co można tłumaczyć wyraŸnie wyższym od oczekiwań większoœci organizatorów popytem na turystyczne imprezy oraz walutowymi kontraktami zabezpieczajšcymi, które ograniczajš przenoszenie się wpływu zmian kursów na koszty ponoszone przez biura podróży" – komentuje Betlej.

Na wykresie widoczne sš – podaje autor - doœć istotnie malejšce nadwyżki cen rok do roku na najważniejszych kierunkach wyjazdów (za wyjštkiem Egiptu) spowodowanej faktem, że przed rokiem ceny na tych kierunkach rosły w większym stopniu niż obecnie. Z mniej znaczšcych kierunków ponownie znacznie wyższe ceny rok do roku notowano na Malcie – o 412 złotych, mniejsze wzrosty wystšpiły na Majorce i Cyprze - o œrednio 188 i 125 złotych, umiarkowane spadki odnotowano w Portugalii i Albanii - o 33 i 80 złotych, a sporo większe w Maroku i w Tunezji - o 154 i 180 złotych.

Z TUI najtaniej do Egiptu, z Itakš do Grecji

Jak poszczególni touroperatorzy kształtowali swoje ceny w ostanim tygodniu? Otóż Traveldata obliczyła, że w porównaniu z ubiegłym sezonem dużo niższe wyjazdy można było kupić w TUI Poland (140 zł), Coral Travel Wezyr Holidays (o 80 zł), 7islands (o 75 zł) i Rainbow (55 złotych), A Ceny na poziomie mniej więcej ubiegłorocznym miała Itaka. Oferty pozostałych biur stały się kosztowniejsze niż przed rokiem, w granicach od 75 do 160 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie – pisze dalej Betlej - a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, na czołowej pozycji pozostało biuro TUI Poland (29 ofert) przed Itakš (26), Coralem Travel (20) i Eximem Tours (15). Przy tym szczególnie dużš liczbę tanich wyjazdów o niższym standardzie oferowały TUI Poland i Exim Tours, a w ofercie premium (hotele 5*) brylowała nadal Itaka.

Najwięcej niskich cen na kierunkach egipskich miały TUI Poland (7 ofert) i Coral Travel (5 ofert), na kierunkach greckich Itaka (10 ofert), a także Grecos Holiday, Rainbow i Coral Travel (po 5), na kierunkach kanaryjskich TUI Poland (10) i Itaka (5), a na tureckich Coral Travel (5 ofert). W powracajšcej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych cenowo wyjazdów miał Exim Tours (3 oferty).

Kanary w cenie

Traveldata przedstawia formie graficznej wyniki badania w zeszłym tygodniu cen biletów w tanich liniach lotniczych, na kierunkach wakacyjnych. Ceny w Ryanairze okazały się stabilne, w Wizz Airze zaœ poszły w górę. W obu liniach były zresztš sporo wyższe niż przed rokiem.

Na wykresach szczególnie dobrze widać – objaœnia Betlej - zmianę sytuacji na Wyspach Kanaryjskich, gdzie ceny w ostatnich tygodniach znaczšco wzrosły i w miejsce z reguły o sto kilkadziesišt złotych mniejszych niż przed rokiem stały się obecnie o kilkanaœcie lub nawet kilkadziesišt złotych większe. Nadal zdecydowanie mniej korzystne pozostajš ceny na pozostałych kierunkach, które sš o około 100 złotych większe niż w sezonie poprzednim.

W najmniejszym stopniu przewoŸnicy podnieœli ceny rok do roku na kierunkach włoskich - œrednio o 110 złotych, nieco więcej zdrożały kierunki greckie - o 130 złotych, jeszcze bardziej loty do Hiszpanii kontynentalnej i na Majorkę - o 158 złotych, a o 293 złote wzrosły œrednie ceny przelotów do Portugalii.

Znaczny skok cen przelotów na Wyspy Kanaryjskie na poczštku grudnia wynika z wycofania przez przewoŸnika połšczenia w sezonie letnim na Lanzarote z Katowic. Nie cieszyło się ono powodzeniem , co znajdowało odzwierciedlenie w niskich cenach. W tej sytuacji na lato pozostały jedynie rejsy na Teneryfę (w sezonie zimowym połšczenie na Lanzarote zostało jeszcze utrzymane).

Wykres dla pozostałych kierunków wskazuje na generalnie niższe rok do roku ceny przelotów we wczesnym okresie sprzedaży, następnie na ich wzrost w ostatnich 4-5 tygodniach do poziomu przeważnie znaczšco powyżej zeszłorocznego. Spadły œrednie ceny przelotów do Portugalii – o 85 złotych, bez zmian pozostała cena Grecji (Korfu), a wyższa niż przed rokiem była œrednia cena przelotu do Bułgarii, Hiszpanii i Włoch – odpowiednio o 32, 55 i 186 złotych – kończy opis Andrzej Betlej.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL