Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

Najlepszy klient dla biura podróży? Niemiec

archiwum prywatne, Filip Frydrykiewicz F.F. Filip Frydrykiewicz
Niemcy wydajš na wakacje 3,8 procent swoich przychodów. To prawie dwa razy więcej niż pozostali mieszkańcy Unii Europejskiej - podaje Niemiecki Instytut Gospodarki
Niemiecki portal branżowy FVW informuje, powołujšc się na doniesienia lokalnych mediów, że niemieccy turyœci nie szczędzš pieniędzy na podróże. Œrednio 3,8 procent ich budżetu domowego jest przeznaczane właœnie na wyjazdy. W przypadku innych krajów UE jest to œrednio 1,7 procent. Dane pochodzš z analizy Instytutu Niemieckiej Gospodarki w Kolonii. Badanie pokazało ponadto, że 26,8 procent wydatków konsumenckich Niemców pochłaniajš koszty mieszkania i zakupy sprzętu domowego. Dla pozostałych krajów Europy wskaŸnik ten wynosi 21,3 procent. Zdaniem badaczy Niemcy mogš więc pozwolić sobie na wyższe wydatki na podróże, ponieważ majš większy potencjał zakupowy. – Zasadniczo w krajach z mniejszš siłš nabywczš udział œrodków spożywczych i innych produktów oraz usług zaspokajajšcych podstawowe potrzeby w wydatkach konsumenckich jest w porównaniu z Niemcami relatywnie wysoki – mówi ekspertka IW Galina Kolev.
Jako przykład podaje Rumunię, kraj, gdzie wielkoœć przychodów na mieszkańca plasuje go na drugiej pozycji od końca w całej Unii Europejskiej. Na jedzenie wydaje się tam 36,9 procent przychodów. W Niemczech jest to 16,5 procent. Œrednia dla UE wynosi zaœ 19,9 procent. – Wraz z rosnšcš siłš zakupowš gospodarstwa domowe przeznaczajš więcej pieniędzy na inne produkty, na przykład na towary luksusowe, a w szczególnoœci na usługi w obszarze kultury i wypoczynku – wyjaœnia Kolev.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL