Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

Seniorzy przyszłościš biur podróży

Filip Frydrykiewicz
Niemieccy turyœci się starzejš. Do roku 2025 więcej niż co trzeci wyruszajšcy w podróż będzie miał ponad 60 lat

Liczba starszych Niemców podróżujšcych w celach turystycznych będzie mocno rosnšć. Jak podaje portal branżowy FVW, powołujšc się na badania instytutu FUR Reiseanalyse, w zeszłym roku osoby w wieku 65 - 74 lata wyjechały łšcznie na 8,65 miliona wycieczek. Dla porównania - ci między 55 a 64 rokiem życia, którzy jeszcze pracujš, zrealizowali w 2016 roku 7,1 miliona wyjazdów. Do 2025 roku turyœci w wieku 60 - 69 lat będš mieli 17-procentowy udział w ogólnej liczbie podróżujšcych, obecnie jest to 14 procent. Z kolei ci powyżej 70 roku życia – 19-procentowy, chociaż teraz majš 16-procentowy udział. Innymi słowy, ponad jedna trzecia rynku będzie należeć do seniorów.

– Znaczenie emerytów będzie rosnšć w najbliższych latach, co zwišzane jest z trendami demograficznymi – mówi dyrektor Instytutu Badań nad Turystykš i SPA na Europę Północnš i główny analityk w FUR Martin Lohmann. – Starsi sš dziœ zdrowsi, majš więcej czasu i możliwoœci podróżowania niż w latach poprzednich.

A co z młodymi turystami? FUR szacuje, że poza grupš wiekowš 30 - 39 lat, której udział w rynku wyjazdowym wzroœnie do 14 procent, w pozostałych będš notowane spadki.

Analityk zwraca uwagę, że pracujšcymi i emerytami kierujš inne motywy przy wyborze wakacji. Podczas gdy ci pierwsi stawiajš na odpoczynek, ci drudzy chcš nawišzywać kontakty, szukajš odmiany i rozrywki. Różne preferencje przekładajš się też na wybór kierunków podróży. Starsi częœciej decydujš się wypoczywać w kraju, choć statystyki pokazujš, że nadal większoœć wakacji spędzajš za granicš.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL