Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Bezpłatna pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna: dotacja na punkty poradnicze

Fotolia.com
W 2018 r. kwota, na podstawie której wylicza się dotację na działalnoœć punktów bezpłatnej pomocy prawnej, się nie zmieni.

Rzšdowy system bezpłatnego poradnictwa prawnego funkcjonuje od 1 stycznia 2016 r. Punkty pomocy prawnej działajš na terenie każdego powiatu. Prowadzš je starostwa lub organizacje pozarzšdowe. Działalnoœć punktów jest finansowana z budżetu państwa poprzez dotację celowš udzielanš powiatom.

W tym celu raz w roku minister sprawiedliwoœci okreœla w rozporzšdzeniu kwotę bazowš, na podstawie której ustala się wysokoœć tej dotacji na dany rok. W 2018 r. będzie taka sama jak w mijajšcym i wyniesie 5217 zł.

podstawa prawna: rozporzšdzenie z 11 sierpnia 2017 r. DzU z 25 sierpnia 2017 r., poz. 1581

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL