Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Bezpieczeństwo

Hejterzy: ustalenie numeru IP może trwać lata

www.sxc.hu
Generalny inspektor ochrony danych osobowych pomoże ustalić numer IP, z którego pochodzi obraŸliwy wpis w sieci. Może to jednak trwać lata.

Sieć daje poczucie anonimowoœci. Odnalezienie internauty, który obraża innych, nie jest takie proste. Pomóc może generalny inspektor ochrony danych osobowych.

Poszukiwanie autora

Na jednym z portali pojawiały się systematycznie obraŸliwe wpisy pod adresem prezesa spółki deweloperskiej. Wystšpił on do właœciciela portalu o podanie danych hejtera. Chciał bowiem wystšpić z powództwem cywilnym o ochronę dóbr osobistych. Ten odmówił, zasłaniajšc się art. 18 ust. 6 ustawy o œwiadczeniu usług drogš elektronicznš. Wynika z niego, że tego typu informacji może udzielić organom państwowym na potrzeby prowadzonych postępowań. Prezes wystšpił więc do GIODO, a ten nakazał portalowi udostępnić adres IP komputera, z którego dokonano logowania, oraz imię, nazwisko, miejscowoœć i e-mail jego użytkownika. Zdaniem GIODO doszło do naruszenia art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z nim przetwarzać dane można, jeœli nie narusza się praw ich właœciciela.

GIODO powołał się też na wyrok Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 21 sierpnia 2013 r. (I OSK 1666/12). Uznał on, że wspomniany art. 18 ust. 6 nie zakazuje podania danych osobom, których prawa zostały naruszone, np. firmom czy osobom prywatnym.

Portal jednak nie musi od razu podporzšdkować się decyzji GIODO. Może się odwołać, a potem wnieœć skargę do sšdu administracyjnego. W efekcie dane można otrzymać nawet po kilku latach.

Dlatego Fundacja Panoptykon postuluje, by stworzono możliwoœć składania tzw. œlepych pozwów. Osoba obrażana w sieci występowałaby do sšdu, a ten badały zgłoszone zarzuty. Gdy doszedłby do wniosku, że nie jest to czyste pieniactwo, ustalałby dane hejtera i nadawał bieg sprawie.

Walka z wpisami

Trzeba mieć też œwiadomoœć, że wpis w sieci może żyć wiecznie. Co więcej, próby usunięcia go mogš czasem przynieœć odwrotny rezultat (tzw. efekt Streisand). Przed laty piosenkarka Barbra Streisand chciała doprowadzić do usunięcia z sieci jej zdjęć, ale osišgnęła efekt odwrotny – im o sprawie było głoœniej, tym więcej kopii zdjęć się pojawiło.

Zgodnie jednak z art. 14 ustawy o œwiadczeniu usług drogš elektronicznš portal nie odpowiada za zamieszczane dane, jeœli nie wie o ich bezprawnoœci. Usuwa je dopiero wtedy, gdy się o tym dowie. A nawet gdy uda się usunšć danš treœć, to zawsze znajdzie się ktoœ, kto wczeœniej skopiował wpis lub zdjęcie.

Dlatego ważny jest wyrok Trybunału Sprawiedliwoœci UE w sprawie Google. Zgodnie z nim każdy ma prawo zażšdać od operatora konkretnej wyszukiwarki, by usunęła ona z wyników wyszukiwania linki odsyłajšce do treœci, które nas dotyczš.

Mało wniosków o numer IP

Według GIODO zjawisko hejtu w sieci narasta, ale nie wszyscy poszkodowani szukajš pomocy w jego biurze. W 2012 r. wpłynęło 16 próœb o nakazanie udostępnienia numerów IP, w 2013 r. – 13, w 2014 r. – 21, a od stycznia 2015 r. do dnia dzisiejszego już 16

Być może powodem tak nielicznych skarg jest to, że poszkodowani zwracajš się bezpoœrednio do organów œcigania, zawiadamiajšc o możliwoœci popełnienia przestępstwa. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie i w uzasadnionych przypadkach GIODO nakazuje udostępnienie numeru IP komputera.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL