Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Bezpieczeństwo

Biuro podróży zapłaci za nieprzewidziane koszty urlopu

Adobe Stock
Dobra wiadomoœć dla klientów biur podróży. Od 1 lipca 2018 r. wchodzš w życie przepisy ustawy o imprezach turystycznych. Ochroniš one turystów przed kosztami urlopu, których nie można było wczeœniej uniknšć ani przewidzieć.

Konsumenci majš być informowani o dokładnych warunkach kupowanej wycieczki jeszcze przed podpisaniem umowy. Kontrakty majš być czytelne i zrozumiałe. Organizatorzy będš musieli zadbać o przyjazny język a nawet o rozmiar czcionki. Uszczegółowienie zapisów pozwoli na ewentualne roszczenia ze strony klienta w razie nieoczekiwanych zdarzeń.

Oznacza to, że jeœli organizator nie zawrze w umowie informacji np. o odpłatnych leżakach, czy nie wyjaœni dokładnie, co zawiera się w ofercie all inclusive, pokryje koszty niedopatrzenia.

Ustawa umożliwia konsumentom zawierajšcym umowę poza lokalem odstšpienie od umowy. Klient ma na to 14 dni i nie musi tłumaczyć się z podjętej decyzji. Zrezygnowanie z wyjazdu będzie możliwe również, gdy cena wycieczki wzroœnie powyżej 8 proc.

Również regulacje dotyczšce reklamacji ulegnš zmianie na korzyœć turystów. Już nie 30 dni, a 3 lata będzie miał niezadowolony z wyjazdu klient biura podróży na przedstawienie roszczeń.

Przepisy nie odnoszš się do wycieczek trwajšcych krócej niż 24 godziny. Wyjštkiem sš obejmujšce nocleg wycieczki jednodniowe.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL