Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Bezpieczeństwo

MSWiA wprowadza zakaz noszenia broni wz. ze szczytem NATO i ŚDM

123RF
Od 4 do 10 lipca w Warszawie oraz od 20 lipca do 1 sierpnia na terenie woj. małopolskiego i œlšskiego będzie obowišzywał zakaz noszenia broni - zakłada projekt rozporzšdzenie szefa MSWiA. Ograniczenia majš zwišzek ze szczytem NATO oraz Œwiatowymi Dniami Młodzieży.

Projekt "Rozporzšdzenia w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym" przygotował resort spraw wewnętrznych i administracji.

Jak podkreœlono jest to konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników szczytu NATO, który odbędzie się 8 i 9 lipca oraz wizyty papieża Franciszka i Œwiatowych Dni Młodzieży od 26 do 31 lipca.

"Ze względu na rangę tych przedsięwzięć oraz przewidywanš liczbę uczestników, istnieje koniecznoœć zapewnienia bezpieczeństwa i porzšdku publicznego na obszarach miasta stołecznego Warszawy, województwa małopolskiego i województwa œlšskiego, na których odbywać się będš spotkania" - podkreœlono w uzasadnieniu projektu.

"Bioršc pod uwagę to, że uczestnicy poszczególnych spotkań mogš przyjeżdżać przed planowanymi uroczystoœciami oraz odjeżdżać w następnych dniach po ich zakończeniu, terminy wprowadzonych zakazów uwzględniajš te warunki" - dodano.

Ustawa o broni i amunicji, a więc także wydane na jej podstawie rozporzšdzenia, nie dotyczy żołnierzy, policjantów, celników oraz funkcjonariuszy służb specjalnych, BOR, Straży Granicznej i Służby Więziennej.

Zakaz noszenia broni, po jednym dniu w Warszawie i Krakowie, wprowadzono w zwišzku z uroczystoœciami pogrzebowymi pary prezydenckiej w kwietniu 2010 roku. Podobne rozwišzania były już wprowadzane m.in. podczas Szczytu Gospodarczego w Warszawie w 2004 r. i wizyt papieskich.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL