Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Arkadiusz Garbarczyk wiceprezesem BOŚ

Fotorzepa, Szymon Łaszewski
Rada Nadzorcza Banku Ochrony Œrodowiska powołała w œrodę Arkadiusza Garbarczyka na stanowisko wiceprezesa zarzšdu BOŒ - poinformował rzecznik prasowy BOŒ Piotr Lemberg.

"Rada Nadzorcza BOŒ 6 grudnia 2017 r. powołała Arkadiusza Garbarczyka, dyrektora zarzšdzajšcego BOŒ, na stanowisko wiceprezesa zarzšdu banku" - napisano w komunikacie.

Wyjaœniono, że Arkadiusz Garbarczyk jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Mechaniki i Informatyki oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych. Karierę zawodowš rozpoczšł od pracy w Ministerstwie Finansów jako ekonomista w Departamencie Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki.

Od 2000 roku zwišzany jest z bankowoœciš. Pracę w sektorze bankowym rozpoczšł jako ekonomista, a następnie strateg rynków finansowych w BRE Banku. Następnie przez siedem lat odpowiadał za ofertę produktowš, politykę cenowš, kanały dystrybucji oraz zarzšdzał ryzykiem portfela kredytowego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W latach 2014-2017 zwišzany był z Bankiem Polskiej Spółdzielczoœci, gdzie nadzorował zarzšdzanie ryzykiem portfela kredytowego oraz monitoring i ocenę ryzyka kredytowego, a także sprawował funkcję Przewodniczšcego Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku BPS.

Ostatnio pracował w Banku Ochrony Œrodowiska na stanowisku Dyrektora Zarzšdzajšcego, kierujšcego Pionem Oceny i Zarzšdzania Ryzykiem.

Zgodnie z komunikatem, po zmianie skład zarzšdu banku od dnia 6 grudnia 2017 r. przedstawia się następujšco: Bogusław Białowšs – prezes, Arkadiusz Garbarczyk – wiceprezes, Anna Milewska – wiceprezes, Dariusz Grylak – wiceprezes.(

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL