Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Szybko rośnie popularność faktoringu w przedsiębiorstwach

Fotolia
Polski Zwišzek Faktorów ma za sobš udane półrocze. Obroty zrzeszonych firm wyniosły 83,6 mld zł.

W porównaniu z I półroczem poprzedniego roku zanotowano 13,6-proc. wzrost. „Faktoring zyskuje uznanie polskich przedsiębiorców, o czym œwiadczy utrzymujšcy się dwucyfrowy wzrost rynku. Już ponad 8,1 tys. podmiotów gospodarczych w Polsce korzysta z tych usług. To o 12,5 proc. więcej niż rok temu" – czytamy w komunikacie PZF.

Firmy faktoringowe sfinansowały w cišgu pierwszych szeœciu miesięcy tego roku blisko 4 miliony faktur, œrednia wartoœć jednej sięgała 21,5 tys. zł. Firmy należšce do PZF w I półroczu 2017 r. prowadziły obsługę zobowišzań pochodzšcych od blisko 174,4 tys. dłużników. Na każdego z nich przypadało œrednio około 480 tys. zł należnoœci. Usługi faktoringowe cieszš się największym zainteresowaniem w branżach spożywczej, chemicznej i metalowej.

Przedsiębiorcy coraz chętniej sięgajš po faktoring jako rozwišzanie umożliwiajšce ekspansję. – Uzyskanie finansowania bieżšcej działalnoœci w sytuacji, gdy kontrahenci oczekujš coraz dłuższych terminów na zapłacenie faktur, ma dla krajowych producentów i usługodawców wartoœć podwójnš. Oprócz zamiany należnoœci na gotówkę otrzymujš też narzędzie niwelujšce ryzyko niewypłacalnoœci swoich kontrahentów – tłumaczy Dariusz Steć z PZF.

Zdaniem Piotra Gšsiorowskiego, prezesa eFaktor, jest prawdopodobne, że najszybciej będš rozwijać się mali faktorzy pozabankowi. – Ich oferta jest dostępna dla najszerszej grupy odbiorców, a różnice w kosztach finansowania nie będš odgrywać decydujšcej roli – twierdzi. Gšsiorowski tłumaczy, że faktorzy zwišzani z bankami stawiajš zazwyczaj wyższe wymagania, raczej nie wykupujš też pojedynczych wierzytelnoœci, wolš pakiety faktur, oraz oczekujš większej liczby kontrahentów zgłaszanych do faktoringu. Gšsiorowski twierdzi, że konsolidacja branży faktoringu wokół największych graczy to jeszcze dosyć odległa perspektywa.

Najwyższe obroty, sięgajšce po I półroczu 12,59 mld zł, zanotował ING CF, przed BZ WBK Faktor z obrotami 11,09 mld zł oraz Raiffeisen Polbank z wynikiem 8,54 mld zł.

Polski Zwišzek Faktorów jest krajowš federacjš firm œwiadczšcych usługi faktoringu. Powstał w 2001 r. W ostatnich szeœciu latach obroty firm zrzeszonych w PZF rosły między 17 a 22 proc. rocznie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL