Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Banki sš tam gdzie klienci, czyli w galeriach handlowych

Bank Millennium ma teraz ponad 350 oddziałów.
materiały prasowe
Liczba oddziałów spada, ale coraz więcej jest takich w wersji mini.

Od kilku lat spada w Polsce liczba oddziałów bankowych, choć przybywa ich w galeriach i pasażach handlowych.

– Potencjalni klienci majš coraz mniej czasu na chodzenie do tradycyjnych oddziałów, a wolny czas bardzo często spędzajš w centrach handlowych – mówi Wojciech Rybak, członek zarzšdu Banku Millennium.

Bez sal spotkań

Getin Bank ma obecnie 10 oddziałów własnych zlokalizowanych w galeriach handlowych, z czego szeœć zostało uruchomionych w zeszłym roku, a jeden w tym roku.

– Otwieramy kolejny oddział tego typu w Poznaniu – opowiada Artur Newecki, rzecznik banku.

Jak zapewnia, wszystkie placówki oferujš dostęp do pełnej oferty, także Noble Banku. Do końca roku bank planuje uruchomienie kolejnych kilku oddziałów w galeriach handlowych.

Alior Bank dysponuje obecnie 238 oddziałami własnymi, z których 24 zlokalizowane sš w galeriach bšdŸ pasażach handlowych.

– Charakteryzuje je mniejsza powierzchnia. Sš to mini oddziały o powierzchni od 40 do 80 mkw. – wylicza Bartosz Matejko, z biura prasowego Alior Banku.

Z uwagi na ograniczonš powierzchnię nieliczne z tych oddziałów sš wyposażone w sale spotkań z klientami. Dominujš stanowiska do obsługi bieżšcej, w tym stanowiska kasowe. W latach 2017–2018 bank nie uruchomił żadnego oddziału w galerii. Obecnie nie planuje dalszego rozwoju sieci oddziałów własnych.

W nowej aranżacji

Z kolei Bank Millennium ma teraz 355 oddziałów, a w szeroko pojętych centrach handlowych – 58.

– Stanowiš one 15 proc. wszystkich placówek – mówi Iwona Jarzębska, rzecznik Banku Millennium.

W połowie lutego bank udostępnił w Galerii Krakowskiej swój pierwszy mini oddział w nowej aranżacji. Ulokowany jest w pasażu galerii handlowej. Zachęca otwartš przestrzeniš, co sprzyja szybkiemu załatwianiu bankowych spraw podczas zakupów.

– Zgodnie z przyjętš strategiš Banku Millennium na lata 2018–2020, jednym z naszych strategicznych celów jest znaczšcy wzrost akwizycji nowych, aktywnych klientów — mówi Wojciech Rybak, członek zarzšdu Banku Millennium. Dodaje, że w zwišzku z tym Bank Millennium wybiera miejsca, gdzie klienci lubiš przebywać i spędzajš dużo czasu.

– Chcemy być bliżej nich i umożliwić im łatwiejszy dostęp do usług bankowych – tłumaczy Wojciech Rybak.

W takim mini oddziale można na przykład ekspresowo założyć konto lub wzišć pożyczkę. Większoœć jest wyposażona w bankomato-wpłatomat. Klienci mogš więc sami dokonywać transakcji gotówkowych. W tym roku Bank Millennium chce otworzyć 10 mini oddziałów, a perspektywie kilku lat może mieć ich kilkadziesišt.

Przeprowadzki placówek

PKO BP ma 1127 oddziałów oraz 713 agencji.

– Oddziałów w galeriach handlowych jest 46, agencji w cišgu handlowym – 168, w hipermarketach – cztery, w centrach usługowo biznesowych – 12 – wylicza Iwona Radomska z biura prasowego PKO BP.

W ubiegłym roku bank uruchomił w galeriach dwa oddziały, a w tym roku – jeden.

– Były to przeniesienia z innych lokalizacji – wyjaœnia przedstawicielka PKO BP.

Wszystkie oddziały ulokowane w centrach handlowych znajdujš się w wydzielonych lokalach z pełnš obsługš.

– Nie prowadzimy obsługi przy wyspach – mówi Iwona Radomska. Podkreœla, że bank na bieżšco modernizuje i optymalizuje sieć sprzedaży poprzez lepsze jej dopasowanie do potencjału mikrorynków i do zmieniajšcych się potrzeb klientów. Podejmowane sš działania zwišzane z podniesieniem efektywnoœci pracy placówek i poprawš dostępnoœci usług.

– W ramach tych działań bank przenosi placówki do nowych atrakcyjnych biznesowo lokalizacji, unowoczeœnia siedziby oddziałów, ale również otwiera nowe placówki – tłumaczy Iwona Radomska.

Strategia PKO BP zakłada optymalizację powierzchni oddziałów i dostosowanie jej do zmieniajšcych się potrzeb klientów, którzy w coraz większym stopniu korzystajš z alternatywnych form kontaktu z bankiem (np. przez internet, contact center).

Równolegle z procesem modernizacji oddziałów bank rozwija sieć urzšdzeń samoobsługowych. Obecnie klienci mogš korzystać z ok. 3,2 tys. bankomatów. Umożliwiajš one m.in. wypłatę gotówki, sprawdzenie salda rachunku, zmianę PIN do karty. Ponad 1 tys. bankomatów ma funkcję wpłacania pieniędzy.

Natomiast mBank ma 136 placówek detalicznych, z czego 24 to tzw. lekkie placówki w centrach handlowych (wszystkie oddziały w centrach to placówki własne). Bank prowadzi 10 centrów doradczych oraz 102 centra usług finansowych (klasyczne placówki bankowe).

Własne i partnerskie

BZ WBK może pochwalić się ponad 570 oddziałami własnymi i 11 partnerskimi.

– Jeden z nich jest zlokalizowany w Galerii Północnej w Warszawie. W placówce dostępna jest cała oferta, ale bez obsługi gotówkowej w kasach. Planujemy otwieranie – jeszcze w tym roku – tzw. wysp akwizycyjnych w takich miejscach – zapowiada Beata Matusiak, dyrektor Departamentu modelu dystrybucji w BZ WBK.

Stały monitoring

Citi Handlowy obsługuje klientów w pięciu oddziałach typu smart, ulokowanych w największych centrach handlowych w Polsce.

– Jesteœmy zadowoleni z efektywnoœci i jakoœci pracy tych oddziałów. Obecnie skupiamy się na cišgłym doskonaleniu procesów i wdrażaniu kolejnych rozwišzań, które pozwolš na szybkš i wygodnš obsługę zarówno obecnych klientów, jak i nowych – przekonuje Dorota Szostek-Rustecka z biura prasowego banku.

Citi Handlowy jednoczeœnie rozwija i aktywnie promuje rozwišzania zdalnego kontaktu z bankiem: bankowoœć mobilnš i internetowš, które pozwalajš na zarzšdzanie finansami osobistymi bez wychodzenia z domu.

– Stale monitorujemy sytuację rynkowš. Obserwujemy rozwój i zmieniajšcš się mapę centrów handlowych oraz działania konkurencji. Na tym etapie nie mamy planów otwarcia kolejnych placówek – mówi przedstawicielka Citi Handlowego.

W 2016 r. bank wprowadził nowy format placówki, czyli Smart Mini. Sš to wyspy sprzedażowe, które na powierzchni 12 mkw. oferujš klientom pełnš funkcjonalnoœć, łšcznie z bankomatem i możliwoœciš otrzymania karty kredytowej na miejscu.

– Dzięki temu możemy bardzo szybko reagować na zmieniajšcš się sytuację rynkowš i w cišgu zaledwie doby przenieœć naszš mobilnš placówkę do innej lokalizacji – tłumaczy Dorota Szostek-Rustecka.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL