BIS widzi ryzyko kryzysu bankowego w Państwie Środka

Bloomberg
Chiny, Hongkong i Kanada znalazły się wśród krajów zagrożonych kryzysem bankowym – wynika z analizy przeprowadzonej przez bazylejski Bank Rozliczeń Międzynarodowych (BIS), zwany „bankiem banków centralnych".

BIS przyglądał się w swoim opracowaniu tzw. wskaźnikom wczesnego ostrzegania mogącym z wyprzedzeniem wskazywać na ryzyko wybuchu kryzysu bankowego.

Jednym z głównych wskaźników, które analizował BIS, jest różnica pomiędzy zadłużeniem sektora niefinansowego w danym kraju a PKB w relacji do trendu. Drugim analizowanym wskaźnikiem jest współczynnik DSR, określający, jaka część dochodów danego sektora jest przeznaczana na spłatę pożyczek. „Wskaźniki te pokazują na rosnące ryzyko w kilku gospodarkach" – piszą analitycy BIS.

Z ich wyliczeń wynika, że Kanada, Chiny i Hongkong mają zarówno dużą lukę między zadłużeniem i PKB, jak i wysoki DSR. W przypadku Kanady luka między kredytem a PKB sięga 9,6 proc., Chin 16,7 proc., a Hongkongu aż 30,7 proc. DSR dla Kanady wynosi 2,9 proc., dla Chin 5,1 proc., a dla Hongkongu 6,9 proc. Związane jest to m.in. z wysokimi cenami nieruchomości na tych rynkach.

Duży DSR ma też Rosja i Turcja, a wysoką lukę mi...

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL