Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kolejny bank potrzebuje kapitału

Bloomberg
BGŻ BNP Paribas musi wyemitować akcje, aby poprawić współczynniki wypłacalnoœci.

Współczynniki kapitałowe banku po zmianie regulacji sš nieco niższe od wymaganych przez polski nadzór. Dlatego zarzšd zdecydował, że emisja zostanie przeprowadzona w cišgu najbliższych szeœciu miesięcy.

– Majšc pełne wsparcie Grupy BNP Paribas, podejmiemy niezwłoczne działania, które doprowadzš do spełnienia wymogów regulacyjnych przy osišgnięciu zakładanych dotychczas celów biznesowych – mówi kierujšcy bankiem Przemysław Gdański. Na razie nie zdradza, czy emisja będzie skierowana tylko do francuskiego głównego inwestora, a także wielkoœci potrzeb kapitałowych (według naszych szacunków mogš sięgnšć 500–750 mln zł w zależnoœci od tego, ile dodatkowo œrodków bank chce zebrać na akcję kredytowš).

To już trzeci bank, który ostatnio zapowiedział emisję akcji. Getin Noble chce pozyskać 190 mln zł, które pochodzić będš od Leszka Cz...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL