Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

#RZECZoBIZNESIE: Mariusz Gromada: Big data pomaga budować bliższe relacje z klientami

tv.rp.pl
Celem banku nie jest wiedzieć wszystko, tylko to, co jest niezbędne do budowy bliższych relacji z klientami – mówi Mariusz Gromada, Kierujšcy Zespołem Analitycznego Wsparcia Kampanii, Bank Millennium, goœć programu Marcina Piaseckiego.

Goœć tłumaczył, że big data wyrosła z Business Intelligence (BI).

- Business intelligence to analityka biznesowa, czyli procesy przekształcania danych w wiedzę, która wykorzystywana jest do trafnych decyzji. Dzisiaj sukces biznesowy zależy od identyfikowania szans i ryzyk. Jest to szczególnie istotne w branży finansowej, gdzie proces decyzyjny niemal w całoœci opiera się na pogłębionej analizie danych – mówił Gromada.

- Do niedawna BI to było głównie raportowanie wyników. Dzisiaj to przewidywanie i wspieranie przyszłych działań. Nadrzędnym celem analityki jest dbanie o dobro klienta. Chodzi o oferowanie łatwiejszych, lepszych, bardziej dopasowanych i bezpieczniejszych produktów – dodał.

Wyjaœnił, że big data to zestaw narzędzi, technik i rozwišzań do przetwarzania ogromnych iloœci danych. Sš to setki milionów albo miliardy zdarzeń zarejestrowanych w systemach.

Gromada przyznał, że analityka biznesowa przekłada się na bardzo wyraŸne korzyœci dla banków. 0 Korzyœci wynikajš ze zwiększenia efektywnoœci kanałów i procesów sprzedaży. Chodzi o zmniejszenie jednostkowego kosztu akcji marketingowej – mówił.

Ważne jest cišgłe monitorowanie i kontrolowanie jakoœci danych. - W Banku Millennium czeœć błędów wykrywamy już na etapie pozyskania danych – stwierdził goœć.

Mogš to być błędy zwišzane z nieprawidłowymi danymi osobowymi, numerami dokumentów czy telefonów. Mogš być to też błędy wyprodukowane przez systemy informatyczne.

Gromada podkreœlił, że w Banku Millennium analityka wspiera niemal każdy obszar biznesu. Od raportowania operacyjnego po CRM, obszar ryzyka, wykrywanie i prewencja nadużyć.

- Na bazie historii transakcji oferujemy klientom produkty kredytowe w uproszczonym procesie. Do zawarcia umowy wystarczy kilka kliknięć – mówił.

- Korzystajšc z aplikacji smartshopingowej goodie, będšc np. w centrum handlowym, otrzymuje się informacje o najlepszych zniżkach, które sš dopasowane do potrzeb danego klienta – dodał.

Goœć podkreœlił, że celem banku nie jest wiedzieć wszystko, tylko to, co jest niezbędne do budowy bliższych relacji z klientami. - Relacji opartych na zaufaniu. Chcemy lepiej służyć naszym klientom, lepiej rozpoznawać ich potrzeby i lepiej ich chronić – mówił.

Przypomniał, że również regulator wprowadza szereg ograniczeń zwišzanych z przetwarzaniem danych osobowych. W Polsce jest to ustawa o ochronie danych osobowych. Unia Europejska wprowadza regulację RODO, która od przyszłego roku nałoży dodatkowe obowišzki na właœcicieli danych.

Gromada przyznał, że big data będzie odgrywało fundamentalnš rolę w zarzšdzaniu informacjš w przyszłoœci.

-Nadchodzšca dyrektywa PSD2 wywiera na bankach presję majšcš na celu udostępnienie danych o rachunkach bankowych podmiotom trzecim. Banki stanš się niejako dostawcami danych, ale będš też ich beneficjentami. PSD2 otwiera całkowicie nowe możliwoœci oferowania nowych produktów w dotšd niewykorzystywanych kanałach – tłumaczył.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL