Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Alior upraszcza ofertę kont

Bloomberg
Nowe Konto Jakże Osobiste to rachunek tworzony przez klientów Aliora i dostosowany do ich potrzeb. To kolejny bank po BZ WBK, który mocno upraszcza swojš ofertę.

Alior wprowadza do oferty dla klientów indywidulanych nowe Konto Jakże Osobiste. To  spersonalizowany rachunek bankowy, który pozwala posiadaczom na wybór połšczonych z nim korzyœci. Nowe konto jest częœciš realizowanej przez bank strategii „Cyfrowego buntownika”, zapowiadajšcej uproszczenie oferty produktowej zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami klientów (ma uwzględniać m.in. segmentację behawioralnš oraz obecne trendy konsumenckie).

Duża przebudowa oferty

Konto Jakże Osobiste będzie głównym kontem oferowanym przez bank. Od 4 wrzeœnia br. ze sprzedaży wycofane zostanš: Konto Wyższej Jakoœci, Konto Rozsšdne, Konto Rachunki w Pakiecie, a od 1 listopada br. również Konto Internetowe. W ofercie Alior Banku nadal dostępne będš rachunki: HAIZ – dla młodych klientów, a także Konto Elitarne dla klientów private banking.

Nowe konto wyróżniajš połšczone z nim korzyœci, o wyborze których decyduje sam klient. Dzięki temu podejœciu każdy posiadacz konta tworzy i modyfikuje je osobiœcie, w zależnoœci od swoich bieżšcych potrzeb i sytuacji. - Bank skupił się na wybranych w ramach nowej segmentacji grupach klientów, tworzšc prosty rachunek o przejrzystej, elastycznej konstrukcji. Konto wyróżnia możliwoœć personalizacji. Klienci  mogš modyfikować rachunek, korzystajšc w sposób intuicyjny ze specjalnie utworzonej funkcjonalnoœci w nowej bankowoœci internetowej i mobilnej – mówi Michał Chyczewski, wiceprezes pełnišcy obowišzki prezesa Aliora. 
Prowadzenie Konta Jakże Osobistego jest bezpłatne przy zapewnieniu miesięcznego wpływu na rachunek w wysokoœci min. 1500 zł. Warunek ten nie dotyczy klientów do 26 lat. Klienci nie zapłacš za użytkowanie karty, wykonujšc transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 300 zł miesięcznie. Wydanie karty jest bezpłatne, podobnie jak krajowe przelewy internetowe, korzystanie z bankomatów własnych Alior Banku czy wykonywanie transakcji za pomocš systemu BLIK.

Jakie funkcjonalnoœci sš oferowane?

Posiadacze Konta Jakże Osobistego mogš poczštkowo wybierać spoœród 9 korzyœci – usług i funkcjonalnoœci przygotowanych na podstawie wyniku szerokich  badań i konsultacji z  klientami. Sš to: bezpłatne wypłaty z bankomatów w Polsce, bankomatów za granicš (w obu przypadkach korzyœci obejmujš wszystkie karty wydane do rachunku), pakiet bezpłatnych przelewów natychmiastowych (do 5 miesięcznie). Klienci mogš również skorzystać z wyższego oprocentowania na koncie oszczędnoœciowym czy limitu w rachunku bez odsetek przez 10 dni. W zakres benefitów wchodzi również zwrot za płatnoœci zbliżeniowe telefonem (z użyciem Android Pay, technologii HCE oraz usługi BLIK) oraz uczestnictwo w programie lojalnoœciowym Mastercard Priceless Specials, umożliwiajšcym zbieranie punktów i wymienianie ich na nagrody. Bezpieczeństwo zapewni ubezpieczenie w podróży za granicš oraz pomoc w nagłych przypadkach, czyli pakiet assistance obejmujšcy ubezpieczenie samochodowe, medyczne i domowe. Bank nie pobiera opłaty za dwie korzyœci wybrane przez posiadacza konta, natomiast każda kolejna kosztuje jedynie 3,5 zł miesięcznie.

Bardzo podobne rozwišzanie wprowadził niedawno BZ WBK. 21 sierpnia wdrożył jeden ROR: Konto Jakie Chcę (jak widać nawet nazwy obu banków sš podobne i sugerujš możliwoœć indywidualnego dostosowania oferty). Ma wyróżniać się zaawansowanymi możliwoœciami personalizacji usług. Będzie oferowane w dwóch wariantach: dla osób do 26. roku życia oraz powyżej. Bank deklaruje, że nie planuje żadnych podwyżek.
Do tej pory BZ WBK miał w swojej ofercie cztery konta osobiste: Konto 1|2|3, Konto Godne Polecenia, Konto <20 oraz Aktywni 50+. W listopadzie dotychczas obecne konta zniknš z portfolio banku i będzie można założyć tylko Konto Jakie Chcę. Dotychczasowi klienci będš mogli zmienić typ rachunku bezpłatnie. Zachowajš także swój stary numer konta i wszelkie ustawienia.  

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL