Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

#RZECZoBIZNESIE: Jakub Borowski: Coraz bliżej końca frankowej telenoweli

tv.rp.pl
Sporo teraz będzie zależało od większoœci parlamentarnej. Czy będzie chciała modyfikować projekt prezydenta i jak szybko będzie go procedować – mówi Jakub Borowski, główny ekonomista banku Credit Agricole w Polsce, goœć programu Pawła Rożyńskiego.

Do sejmu trafił nowy prezydencki projekt ustawy o pomocy frankowiczom.

- Chyba jesteœmy już bliżej rozwišzania tej długiej telenoweli. Ta ustawa zawiera dwie propozycje. Jest tam możliwoœć szerszego niż dotychczas, wykorzystywania funduszu wsparcia dla kredytobiorców. To dobrze, bo ten fundusz był w istocie martwy – tłumaczył Borowski.

- Drugie rozwišzanie, to możliwoœć restrukturyzacji kredytów, czyli w istocie przewalutowania. To będzie uzgadniane pomiędzy klientami a bankami. Teoretyczne maksymalne kwoty, które byłyby obcišżeniem dla sektora bankowego w skali całego roku z tego tytułu to ok. 3 mld zł – dodał.

Zaznaczył, że jest to kwota stanowišca ok. 20 proc. spodziewanego wyniku sektora bankowego.

- Zobaczymy w jakim tempie te kredyty będš restrukturyzowane. Od tego będzie zależała skala faktycznych kosztów ponoszonych przez sektor bankowy – mówił goœć.

Zaznaczył, że mamy 0,5 mln kredytobiorców, z czego znaczšca częœć, to sš osoby dobrze sytuowane.

- Generalnie te kredyty sš dobrze obsługiwane. Nie sšdzę, żeby duża grupa osób z tego skorzystała. Byłyby to osoby, które wzięły kredyty w najtrudniejszym momencie, a więc w 2008 r., kiedy frank był po 2 zł – wyjaœnił.

- Ta grupa nie jest znaczšca w skali całej populacji kredytobiorców – dodał.

Przyznał, że najbardziej radykalne rozwišzanie, to przewalutowanie po kursie zacišgnięcia. - Potężna strata bilansowa dla sektora bankowego i jego destabilizacja – ocenił.

Borowski zaznaczył, że sporo będzie zależało teraz od większoœci parlamentarnej, czy będzie chciała to modyfikować i jak szybko będzie procedować projekt. - Może być tak, że ostateczna propozycja będzie bardzo bliska temu, co zaproponował prezydent – stwierdził.

Goœć prognozował, że osłabienie franka może postępować dalej.

- Jego lekkie osłabienie jest bardziej prawdopodobne niż umocnienie. Jednak nie liczyłbym na to, że ta deprecjacja potrwa bez końca – mówił.
Firmy przyzwyczajajš się do nowej rzeczywistoœci

W Polsce mieliœmy zaskakujšco słabszy odczyt PMI.

- To zależy od dwóch elementów. Składowa tego indeksu dotyczšca bieżšcej produkcji wyraŸnie się obniżyła. Przypisywałbym to efektom zwišzanym z przerwš urlopowš w fabrykach samochodów w lipcu, które zaburzajš dane - tłumaczył Borowski.

- W indeksie PMI niepokoi mnie relatywnie silny spadek składowej dla nowych zamówień ogółem, podczas gdy składowa dla zamówień w eksporcie wzrosła. To znaczy, że mamy do czynienia z wyhamowanie zamówień krajowych. One rosnš, ale wyraŸnie wolniej – dodał.

Ocenił, że prawdopodobnie ożywienie w inwestycjach, które postępuje, jest bardzo powolne.

Przyznał, że niepokój i znaki zapytania dotyczšce tego, w jakim kierunku będš przebiegać zmiany w wymiarze sprawiedliwoœci sš.

- Jednak twardych decyzji wskazujšcych na to, że firmy wycofujš się z inwestycji nie ma – mówił.

- Patrzšc na badania koniunktury widać, że czynnik zwišzany z niepewnoœciš, jako bariera dla wzrostu, zmalał. Raczej było to zwišzane ze zmianš rzšdu i jego polityki. Firmy zaczynajš przyzwyczajać się do nowej rzeczywistoœci – ocenił.

Podkreœlił, że trudno postawić tezę, iż mamy do czynienia z wyraŸnym pogorszeniem klimatu inwestycyjnego w zwišzku z politykš.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL