Banki

Getin będzie sekurytyzował

Getin Noble Bank szykuje się do sprzedaży wierzytelności samochodowych o wartości 700 mln zł. Dzięki temu bank uwolni kapitał i pozyska finansowanie.

Getin Noble Bank zawarł umowę sprzedaży wierzytelności z kredytów samochodowych o wartości 700 mln zł do spółki celowej GNB Auto Plan 2017 za cenę pozostającego do spłaty salda kapitałowego. SPV wyemituje obligacje o wartości 500 mln zł zabezpieczone na wierzytelnościach samochodowych.Na oprocentowanie emitowanych obligacji składać się będzie marża w wysokości 1,2% i WIBOR 3M (obecnie wynosi ok. 1,7 proc.). Spółka SPV jako emitent obligacji będzie dokonywała spłaty odsetek i kapitału każdego 16 dnia miesiąca.

Struktura transakcji przewiduje ok. dwuletni okres rewolwingowy, w którym bank będzie miał prawo zbycia dalszych wierzytelności z portfela wierzytelności z kredytów samochodowych, co pozwoli na wydłużenie okresu, na jaki pozyskane zostało finansowanie. Tempo spłaty obligacji uzależnione jest od faktycznego tempa spłaty wierzytelności (pass-through structure), zaś planowany termin pełnego umorzenia obligacji to sierpień 2021 r. Zastrzeżono, że ewentualne pogorszenie sytuacji emitenta lub sprzedanego portfela zakończy wcześniej okres rewolwingowy.

To kolejna w Polsce (choć wciąż jest ich niewiele) sekurytyzacja należności kredytowych lub leasingowych (wcześniej przeprowadzali ją m.in. Raiffeisen, Getin Noble Bank czy Millennium, ostatnio szykuje się do niej także Idea Leasing, która zawarła umowę z UniCredtem a celem jest sekurytyzacja leasingu za 1-2 mld zł). Jak to działa? Nie należy mylić tej transakcji ze sprzedażą portfeli nieregularnych (NPL). Sekurytyzacja oparta jest o aktywa, które generują stały i bezpieczny dochód, a nie o zakup portfela złych kredytów za symboliczną część jego wartości nominalnej. Jakość portfela w sekurytyzacji gwarantuje bank sprzedający.

Jedną z najważniejszych zalet takich transakcji jest możliwość pozyskania przez bank lub firmę leasingową finansowania do rozwoju akcji kredytowej lub leasingu. Cała koncepcja sekurytyzacji polega na tym, że bank jest w stanie przygotować portfel kredytów, wierzytelności czy leasingów na bardzo dużą wartość, a następnie "zapakować" go do SPV (spółka celowa, Special Purpose Vehicle - red.) i tę SPV sprzedać. Bank w zamian dostaje gotówkę, więc może zwiększać kredytowanie. Jego rozwój jest możliwy także dlatego, że dzięki sekurytyzacji bank uwalnia zabezpieczenia i kapitał, jakie musi trzymać przy określonej wartości udzielonych kredytów czy leasingów. Poprawia to strukturę bilansu banku i jego wskaźniki kapitałowe.

 

 

 

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL