Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Archeologia

Nagie uda starożytnych Spartanek

Spartanki ćwiczyły podobnie jak mężczyŸni.
Fotolia
Wbrew legendzie kobiety w Sparcie nie biegały nago podczas zawodów sportowych.

Jednak i tak ich uda ukazujšce się spod sportowego chitonu gorszyły i rozgrzewały do czerwonoœci autorów dzieł teatralnych i poetów. Sytuację kobiet w Sparcie na tle położenia kobiet w innych miastach greckich bada Anna Kruszyńska z Uniwersytetu Warszawskiego.

Życie mieszkanek starożytnej Sparty bardzo różniło się od życia innych Greczynek. Mogły funkcjonować w społeczeństwie obok mężczyzn – i to poza domem, ponieważ odbierały szczególnš sportowš edukację. Ćwiczenia fizyczne miały je przygotować do trudów porodu i wychowania przyszłych wojowników. Miały własny majštek, więc liczono się z ich zdaniem.

Temat tych badań jest trudny, ponieważ brakuje Ÿródeł rzucajšcych œwiatło na prawdziwy los Spartanek. Historia jest zapisem dziejów mężczyzn. Niewiele wiadomo o kobietach, a to, co zostało zapisane, często opiera się na stereotypach. Autorami Ÿródeł sš mężczyŸni i na losy kobiet można spoglšdać tylko przez pryzmat ich uprzedzeń i przekonań. Rzadko kiedy płeć piękna zajmuje ważne miejsce w rozważaniach filozoficznych czy historycznych. Sš wspominane mimochodem.

– W starożytnej Grecji uważano, że kobiety powinny pozostawać w wyznaczonej dla nich częœci domu i zajmować się typowo kobiecymi pracami. Jeżeli kobieta pochodziła z dobrej rodziny, wychowywano jš w pewnej izolacji. Z większš swobodš mogła opuszczać domostwo dopiero w starszym wieku. W Sparcie było inaczej. Pozycja Spartanki w społeczeństwie była lepsza, córki miały prawo dziedziczyć po ojcach. Pełnoprawnš dziedziczkę traktowano na równi z mężczyznami. Kobieta w Atenach nie miała takiego prawa, mšż zarzšdzał jej majštkiem. Spartanki były zatem bogatsze od innych mieszkanek greckich miast. Ale wyróżniał je przede wszystkim rodzaj edukacji, jakš odbierały. Budziły zainteresowanie, bo przez wiele lat trenowały gimnastykę, biegi, lekkoatletykę – wyjaœnia Anna Kruszyńska.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL