Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Archeologia

Dania: Słynna Skrydstrup Girl to imigrantka sprzed 3 tysięcy lat

By Sven Rosborn (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Kobieta z okresu epoki bršzu, której zmumifikowane szczštki odnaleziono w Danii w 1935 roku (tzw. Skrydstrup Girl lub Skrydstrup Woman) była imigrantkš, która przybyła na teren dzisiejszej Danii majšc ok. 13-14 lat - wynika z najnowszych badań.

Szczštki kobiety znaleziono w kurhanie znajdujšcym się w południowej Jutlandii w 1935 roku. Datowanie za pomocš węgla wykazało, że zmarła ok. 1300 roku przed naszš erš. Archeolodzy ustalili, że w momencie œmieci miała ok. 17 lat.

Najnowsze badania dotyczšce młodej kobiety sprzed ponad 3 tysięcy lat wykazały, że była ona imigrantkš. Ich wyniki opisano w jednym z odcinków serii dokumentalnej "Historia Danii" emitowanej przez duńskš telewizję państwowš.

- To zmieni nasz sposób postrzegania całej epoki bršzu - stwierdziła prof. Karin Margarita Frei z Duńskiego Muzeum Narodowego.

W 2015 roku badania dotyczšce innej młodej kobiety z epoki bršzu, której szczštki odnaleziono w 1921 roku (tzw. Egtved Girl), wykazały, że pochodziła ona prawdopodobnie z dzisiejszych południowych Niemiec, skšd wyemigrowała do dzisiejszej Danii.

Frei zwraca uwagę, że najnowsze odkrycie dotyczšce Skrydstrup Girl (miała przybyć na teren dzisiejszej Danii z terenu odległego od współczesnego terytorium tego kraju o kilkaset kilometrów - prawdopodobnie z Czech, Francji lub œrodkowych Niemiec) wskazuje na pewnš regułę dotyczšcš migracji osób, w szczególnoœci kobiet, w czasie epoki bršzu. Nastolatka spędziła w okolicach Skrydstrup ostatnie cztery lata swojego życia.

Z badania zachowanych szczštków zębów, koœci i włosów kobiety z Skrydstrup naukowcy dowiedzieli się, że musiała należeć do lokalnej elity - od najmłodszych lat miała dobrze się odżywiać co, zdaniem badaczy, œwiadczyło o jej wysokim statusie społecznym.

Fakt, iż w wieku ok. 13-14 lat przeniosła się o kilkaset kilometrów od miejsca urodzenia wskazuje na to, że mogła zostać wydana za mšż w ramach przypieczętowania sojuszu między dwoma społecznoœciami.

Archeolog z Uniwersytetu w Sztokholmie, prof. Kristian Kristiansen podkreœla, że z odkrycia wynika, iż epoka bršzu była "epokš globalizacji". - Ludzie przemieszczali się z południa na północ w zwišzku z małżeństwem a szlaki handlowe były bardzo długie - tłumaczy.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL