Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Archeologia

Wrocław: Archeolodzy w centrum miasta odkryli pozostałości osad z XI w. i XII w.

Nowy Targ we Wrocławiu
Wikimedia Commons
Pozostałoœci osad, z których najstarsze pochodzš z XI, odkryli archeolodzy prowadzšcy wykopaliska w okolicach Nowego Targu w œcisłym centrum Wrocławia. Jednym z ciekawszych artefaktów znalezionych podczas tych wykopalisk jest fragment piaskowej rzeŸby z XII w.

Badania prowadzone sš na około 40-arowym kwartale pomiędzy placem Nowy Targ a ulicš Wita Stwosza. Po wyburzeniu budynku z lat 70. XX w. ma powstać tam nowa zabudowa; wczeœniej jednak grunt badajš archeolodzy.

Jak powiedział w czwartek PAP prof. Jerzy Piekalski, dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, najstarsze fragmenty zabudowań, jakie znaleŸli tam archeolodzy, pochodzš z XI w. "To protomiejska osada rzemieœlniczo-targowa z XI i XII wieku. Następnie wytyczono tam w drugiej połowie XIII w. dzisiejszy pl. Nowy Targ i regularnš siatkę ulic wokół niego, wówczas powstały tam działki mieszczańskie, poczštkowo z zabudowš drewnianš, a póŸniej – od XIV w. - ceglanš" - mówił prof. Piekalski.

Archeolog dodał, że poszczególne warstwy, w tym - fundamenty domów - sš doœć dobrze zachowane. Archeolodzy znaleŸli tam zabytki drewniane, tkaniny, koœci, ceramikę i zabytki metalowe. "Datowane sš one od XI w. po czasy nam współczesne” - powiedział prof. Piekalski. Naukowiec zwrócił uwagę, że w warstwie z XIV w. doœć licznie występowały przęœliki (rodzaj ciężarka wykorzystywany w wrzecionach do produkcji nici z lnu czy wełny). "Występowanie tego przyrzšdu w tak dużej liczbie œwiadczy o profesji, jakš zajmowali się mieszkańcy tych domów" - powiedział profesor.

Innym interesujšcym znaleziskiem jest fragment rzeŸby pisakowej przedstawiajšcy głowę, najprawdopodobniej postaci religijnej. "RzeŸbę znaleŸliœmy w œrodę w warstwie z XIV, zabytek będzie analizowany przez historyków sztuki. Wiemy, że rzeŸba pochodzi z XII w., najprawdopodobniej z któregoœ z koœciołów" - powiedział prof. Piekalski.

Dodał, że być może rzeŸba pochodzi z klasztornego koœcioła Augustianów na Piasku. "Ten koœciół był w XIV w. przebudowywany, ale to jedynie przypuszczenie, że rzeŸba pochodzi stamtšd. Tak jak przypuszczeniem jest to, kogo przedstawia. Na pierwszy rzut oka to Chrystus, ale nie ma aureoli, więc może któryœ z apostołów" - powiedział naukowiec.

Archeolodzy zakończš bania w kwartale pomiędzy pl. Nowy Targ, a ul. Wita Stwosza jesieniš.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL