Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Aplikacje/egzaminy

Prawnicze egzaminy zawodowe dwa razy w roku

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Posłowie proponujš ułatwienia dla osób, którym powinęła się noga na egzaminie zawodowym na radcę prawnego, adwokata i notariusza. Chcš, by mogli poprawiać tylko to, czego nie zdali.

W czwartek odbędzie się posiedzenie sejmowej komisji nadzwyczajnej do spraw deregulacji. Jednym z punktów obrad ma być dyskusja nad nowelizacjš ustaw o samorzšdach prawniczych. „Rzeczpospolita" dotarła do szczegółów parlamentarnych pomysłów. Posłowie chcš wprowadzić drugi termin egzaminu i umożliwić jego zdawanie partiami.

Dwa pomysły

Obecny art. 78i prawa o adwokaturze brzmi: „W razie nieuzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego, zdajšcy może przystępować do kolejnych, z tym że zdaje je w całoœci". Analogiczny przepis znajduje się w art. 36 ustawy o radcach prawnych oraz art. 74i prawa o notariacie. Może już niedługo?

Przewodniczšcy komisji Wojciech Murdzek, poseł PiS, chce, aby osoby, które nie zdały jednej częœci egzaminu zawodowego, nie musiały za drugim podejœciem ponownie mierzyć się z całoœciš materiału, tak jak jest dziœ. Zmierzš się tylko z tš częœciš, z której nie uzyskały pozytywnej oceny. Obecnie egzaminy adwokacki i radcowski składajš się natomiast z pięciu częœci, notarialny zaœ z trzech.

– Propozycja jest odpowiedziš na postulaty młodych prawników. Nie ma uzasadnienia, by osoba, która zdała na pištkę cztery częœci egzaminu, musiała powtarzać tę materię ponownie, bo z jednej nie uzyskała oceny pozytywnej. To nieproporcjonalne – mówi poseł Wojciech Murdzek, inicjator zmian.

Ponadto egzaminy zawodowe miałyby się odbywać dwa razy w roku, a nie jak obecnie – raz.

„(...) z całš pewnoœciš wpłynie to pozytywnie na cały segment rynku œwiadczonych usług prawniczych, przyczyniajšc się przede wszystkim do zwiększenia dostępnoœci tych usług" – podkreœla się w uzasadnieniu propozycji.

Samorzšdy mówiš: nie

Pomysły posłów krytykujš samorzšdy prawnicze.

– Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej jest negatywne. Propozycja jest mocno nieprzemyœlana – mówi adwokat Rafał Dębowski, sekretarz NRA.

– W zawodach zaufania publicznego nie chodzi o to, żeby obniżać poprzeczkę i dopuszczać do nich osoby, które nie spełniajš kryteriów i nie potrafiš za jednym podejœciem wykazać się umiejętnoœciš samodzielnego wykonywania zawodu, czego testem jest jednolity egzamin składajšcy się z kilku częœci – dodaje.

Zdaniem mec. Dębowskiego nowelizacja doprowadzi do tego, że częœć osób od razu strategicznie będzie podchodzić do egzaminów na raty.

Podobne spostrzeżenia ma Zbigniew Tur, wiceprezes Krajowej Izby Radców Prawnych.

– Prawnicze egzaminy zawodowe sš trudne i stresujšce, ale takie być muszš. Na ich podstawie weryfikuje się bowiem, czy dana osoba jest przygotowana do wykonywania zawodu. Otwieranie furtki, by egzaminy mogły być zdawane w transzach, jest nieracjonalne i niepoważne, bioršc pod uwagę choćby częste zmiany w polskim prawie – podkreœla prezes Tur.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL