Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Aplikacje/egzaminy

List otwarty NRA oraz KIRP ws aplikacji uniwersyteckiej

Fotorzepa
Jacek Trela - prezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Maciej Bobrowicz - prezes Krajowej Rady Radców Prawnych wypowiedzieli się we wspólnym liœcie otwartym w sprawie pomysłu Ministerstwa Sprawiedliwoœci, by wprowadzić aplikację uniwersyteckš, jako alternatywnš drogę do zawodów prawniczych.

Jako pierwsi, na łamach "Rzeczpospolitej" ujawniliœmy, iż Ministerstwo Sprawiedliwoœci chce rozpoczšć rozmowy o wprowadzeniu alternatywnej drogi dojœcia do prawniczych profesji. I nie wyklucza przekazania nauki aplikantów także szkołom wyższym. Korporacje adwokatów i radców prawnych protestujš przeciwko temu pomysłowi.

W poniedziałek na łamach "Rzeczpospolitej" ukazał się wspólny list otwarty prezesów Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych w tej sprawie.

Sygnatariusze listu podkreœlajš, że wykonywanie prawniczego zawodu zaufania publicznego: adwokata i radcy prawnego wymaga szczegółowej wiedzy i umiejętnoœci. Dlatego w polskim systemie od dziesištek lat dobrze i z powodzeniem funkcjonuje system przygotowania do zawodu. Aplikacja prowadzona przez samorzšdy: radcowski i adwokacki pozwala najlepiej przygotować młodego adepta prawniczej sztuki do wykonywania tych zawodów. Jest to potwierdzone zarówno poprzez niemal 80 proc. aplikantów, którzy pozytywnie zdajš egzamin zawodowy, jak i opinie samych klientów adwokatów i radców prawnych.

W liœcie prezesi samorzšdów adwokackiego i radcowskiego zwracajš uwagę na sytuację wokół wymiaru sprawiedliwoœci, zastanawiajšc się, czy aplikacja uniwersytecka nie jest próbš rozbicia dotychczasowej współpracy œwiata prawniczej nauki i zawodów prawniczych. Przypominajš wspólne inicjatywy tych œrodowisk, jak uchwały poszczególnych rad wydziałów prawa uniwersytetów, Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych. "Znajdziemy w nich ducha wspólnej troski i wymiar sprawiedliwoœci, Konstytucję RP i poszanowanie prawa. Widzimy, że ta przyjacielska współpraca może być zagrożona i zastšpiona konkurowaniem. Rzšdzšcy postanowili bowiem zagrać na merkantylnych nutach - ofiarowujšc uniwersytetom mityczne eldorado: zysk na szkoleniach aplikantów" - stwierdzajš.

Na koniec apelujš o podjęcie wspólnej debaty nad standardami i jakoœciš kształcenia młodych profesjonalnych prawników na studiach uniwersyteckich i samorzšdowych aplikacjach. "To na nas cišży odpowiedzialnoœć za kształcenie prawników w Polsce, zaœ uleganie pokusie komercjalizacji aplikacji niszczy historycznych dorobek polskiej tradycji nauk prawnych i samorzšdów zawodów prawniczych. Tego przyszłe pokolenia nam nie wybaczš. Nie pozwólmy się podzielić."

ródło: rp.pl, adwokatura.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL