Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Analizy Rzeczpospolitej

Miliardy na zakupy aut i naczep

Na drogach można spotkać coraz mniej starych ciężarówek, bo polskie firmy sukcesywnie wymieniajš sprzęt na nowy.
SAM, Sławomir Mielnik
Producenci sprzętu dla firm transportowych spodziewajš się kolejnego dobrego roku.
Transport to nie tylko przewozy, ale także duży rynek, który wspiera tę gałšŸ przemysłu, jak usługi serwisowe, parkingi, systemy zarzšdzania flotš. Zapewne najbardziej spektakularna jest branża motoryzacyjna, czyli producenci ciężarówek, naczep i zabudów. W Europie sprzedaż pojazdów użytkowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony przekroczyła po 11 miesišcach 2016 roku 334,5 tys. sztuk. To o 10,9 proc. więcej niż w tym samym okresie 2015 roku.

Potężny rynek

Cały europejski rynek samochodów ciężarowych wart jest 25 mld euro, a więc pięciokrotnie mniej od wyceny rynku przewozów międzynarodowych w UE. Największš częœć stanowiš ciężkie pojazdy o dmc powyżej 16 ton, których rejestracje w UE po 11 miesišcach sięgnęły 268 tys. Polska jest czwartym rynkiem w tym segmencie (po Niemcach, Francji i Wielkiej Brytanii), z rejestracjami ponad 22 tys. ciężarówek. PrzewoŸnicy przyznajš, że inwestycje sš bardzo duże i każde zachwianie rynku może wstrzšsnšć branżš przewoŸników oraz leasingowš. Wartoœć podpisywanych każdego roku umów wynosi 10 mld zł. Zatem kłopoty z ewentualnš spłatš rat mogłyby dotyczyć umów wartoœci 30 mld zł. Jednak producenci spodziewajš się w Europie podobnego poziomu sprzedaży także w 2017 roku, choć branża nie jest jednomyœlna. Niektórzy analitycy obawiajš się lekkiej redukcji popytu, ale nie w odniesieniu do polskiego rynku. Nawet zachodnioeuropejski protekcjonizm nie wywołuje pesymistycznych nastrojów. Z kolei rynek wschodni skurczył się do małych rozmiarów i nie jest tak ważny jak przed embargiem.
Dlatego też wœród importerów panuje optymizm. Szef marketingu DAF Trucks Polska Zbigniew Kołodziejek uważa, że polski rynek może zarejestrować nawet 10-procentowy wzrost ze względu na rosnšce zapotrzebowanie na transport, na czym korzystajš przede wszystkim polscy przewoŸnicy. Na wzrost liczy także prezes MAN Truck & Bus Polska Piotr Stański.

Polskie firmy górš

O ile dostawcami samochodów ciężarowych sš wyłšcznie firmy zagraniczne, o tyle w przypadku naczep Polska ma licznš reprezentację. Największym producentem jest Wielton, którego przychody zbliżajš się do miliarda złotych. – Przewidujemy ustabilizowanie się poziomu sprzedaży w Europie. Sš oczywiœcie rynki, na których spodziewamy się niewielkiego wzrostu, np. Rosja i Włochy – zapewnia dyrektor ds. komercyjnych Wieltonu Tomasz Balcerzak. – Mamy jednak argumenty, by oczekiwać, że liczba zamówień będzie systematycznie rosła. Po pierwsze, w przyszłym roku zaprezentujemy nowš naczepę Curtain Master, dzięki której zwiększymy naszš konkurencyjnoœć na rynku klientów flotowych. Po drugie, przygotowujemy się do inauguracji linii kataforezy (KTL), dzięki której zaoferujemy naszym klientom jeszcze wyższš jakoœć produktów – wymienia nowoœci. W Europie rejestracja naczep sięga 100 tys. rocznie, z czego jedna czwarta w Polsce. Po 11 miesišcach 2016 roku w naszym kraju zarejestrowano 20 tys. naczep. Liderami rynku sš Schmitz, Krone i Wielton.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL